Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Biến đổi lượng giác hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ngọc Thủy
Ngày gửi: 22h:45' 21-04-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 2467
Số lượt thích: 0 người
RÈN LUYỆN KỶ NĂNG BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC
A- CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÍ THUYẾT.

I- TÓM TẮC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
HỆ THỐNG CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC:

I- GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC:
1. Công thức quy đổi độ – Rađian: ( a tính bằng độ, tính bằng rad)
2. Số đo góc và cung lượng giác theo độ và radian.
sđ(ox, ot) = a0 + k3600 hoặc sđ(ox, ot) = + k2, k ( Z. (với 00 ( a < 3600 , 00 ( < 2()

sđ AB = a0 + k3600 hoặc sđ AB = + k2, k ( Z. ( với 00 ( a < 3600 , 00 ( < 2()
3. Công thức tính độ dài cung: l = .R ( tính bằng rad)

II. NHÓM CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1:
1. Hằng đẳng thức lượng giác:
( sin2x + cos2x = 1( ( 
( 1+tan2x =( cos2x = ( cosx = 
( 1+cot2x =( sin2x = ( sinx = 
( tanx.cotx = 1 ( tanx = ( cotx = 
( Chú ý: Trong các công thức có chứa dấu (() , việc chọn dấu (+) hoặc dấu (–) cần nhận xét giá trị của cung x trên đường tròn lượng giác.
Cung liên kết:


–x
 – x
– x
+ x
 + x

sin
–sinx
sinx
cosx
–sinx
cosx

cos
cosx
–cosx
sinx
–cosx
–sinx

tan
–tanx
–tanx
cotx
tanx
–cotx

cot
–cotx
–cotx
tanx
cotx
–tanx

 3. Chú ý:
a + b = ( ( 1800
cosb = –cosa
sinb = sina

a + b = ( 900
cosb = sina
sinb = cosa

(ABC
sin(B + C) = sinA
cos(B + C) = –cosA
tan(B + C) = – tanA


sin(x + k2() = sinx
cos(x + k2() = cosx
tan(x + k() = tanx
cot(x + k() = cotx


III. NHÓM CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 2:
1.Công thức cộng:
cos(a ( b) = cosa.cosb sina.sinb sin(a ( b) = sina.cosb ( sinb.cosa
tan(a ( b) = 
2.Công thức nhân:
cos2a = cos2a – sin2a = 2cos2a – 1 = 1 – 2sin2a = 
sin2a = 2sina.cosa = ; tan2a = 
3.Công thức hạ bậc:
 ; ; 
4.Công thức tính theo t : 
 
5. Công thức biến đổi tích thành tổng:
2cosa.cosb = cos(a + b) + cos(a – b) 2sina.sinb = –[ cos(a + b) – cos(a – b) ]
2sina.cosb = sin(a + b) + sin(a – b)
6. Công thức biến đổi tổng thành tích:
 tana + tanb = 
 tana – tanb = 
Hệ quả: cosx + sinx = cosx – sinx = 
III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG (ABC:
1. Định lý hàm số sin và cos:

 2. Chuyển cạnh sang góc:
a = 2RsinA b = 2RsinB c = 2RsinC
3. Chuyển góc sang cạnh: 
4. Công thức diện tích: 
 , với 
R: Bán kính đường tròn ngoại tiếp, r: Bán kính đường tròn nội tiếp (ABC
5. Công thức đường trung tuyến và phân giác trong các góc của (ABC:
  (ma, mb, mc ( độ dài trung tuyến)
  (la, lb, lc ( độ dài phân giác)
B. BÀI TẬP.
VẤN ĐỀ 1. CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN
Avatar

thế không có toán cho HS Trung bình àk TCTuyệt

Avatar

Toán như thế này mà bảo là dành cho học sinh kha gioi

dành cho trung bình thì đúng hơn

No_avatar

Nháy&nbsp;mắt dễ ưa bạn ơi .!!!!!!!!!!!!!! mà bạn có đề cương môn lịch sử lớp 10 Kì II không ? gửi lên đi

 

No_avatar
Cảm ơn thầy! Tuyệt
No_avatar

em cam on thay. Thua thay co dap an hok thay. Cho em xn dap an vj co nhju bajem giai hok ra !!

 

No_avatar
bai tap chan !
No_avatar

cho em hỏi là không có đáp án ạ?

 

 
Gửi ý kiến