Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài kiểm tra chương IV Đại số 8 (09-10)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Hoàng
Ngày gửi: 13h:19' 25-04-2010
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 879
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG BÀI KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG IV
HỌ VÀ TÊN :…………………………………………… MÔN : ĐẠI SỐ 8
LỚP :………………………………... THỜI GIAN : 45 Phút ( Không kể thời gian giao đề )

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ A
I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Phần này học sinh làm bài ngay trên đề.
Khoanh tròn kết quả đúng nhất .
Câu 1 : Hãy xác định dấu của số a , biết 4a < 3a
A. a > 0 B. C. D. a < 0
Câu 2 : Tìm các số x thoả mãn cả hai bất phương trình x > 3 và x < 8
A 3 < x < 8 B. x > 3 C. x < 8 D. Một kết quả khác
Câu 3 : Tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình m ( m2 – 1 ) x2 + mx + 6 > 0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. m = -1 B. m = 1 C. D. Một kết quả khác
Câu 4 : Tìm số tự nhiên n thoả mãn bất phương trình 3(4n – 5) < 2n + 27
A. n = 0 , n = 1 B. n = 2 , n = 3 C. n = 4 D. Cả A , B , C
Câu 5 : Điền dấu X vào ô thích hợp :
Câu
Đúng
Sai

A/ Nếu và c < 0 thìB/ Bất phương trình và bất phương trình 4x – 1 < 0 là hai bất phương trình tương đươngC/ Nếu và c < 0 thìD/ Bất phương trình có tập nghiệm làII/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) Phần này HS làm bài trên giấy riêng .
Bài 1 : (3đ) Giải các bất phương trình sau :
a/ (3x + 4) (2x – 1) x (6x – 3)
b/
Bài 2 : (2đ) Giải các phương trình sau :
a/
b/
Bài 3 : (1đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức – 9x2 + 5x + 1
-------------******-------------

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG BÀI KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG IV
HỌ VÀ TÊN :…………………………………………… MÔN : ĐẠI SỐ 8
LỚP :………………………………... THỜI GIAN : 45 Phút ( Không kể thời gian giao đề )

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ B
I / TRẮC NGHIỆM : ( 4 điểm ) Phần này học sinh làm bài ngay trên đề.
Khoanh tròn kết quả đúng nhất .
Câu 1 : Điền dấu X vào ô thích hợp :
Câu
Đúng
Sai

A/ Nếu và c < 0 thìB/ Bất phương trình và bất phương trình 4x – 1 < 0 là hai bất phương trình tương đươngC/ Nếu và c < 0 thìD/ Bất phương trình có tập nghiệm làCâu 2 : Tìm số tự nhiên n thoả mãn bất phương trình 3(4n – 5) < 2n + 27
A. n = 0 , n = 1 B. n = 2 , n = 3 C. n = 4 D. Cả A , B , C
Câu 3 : Tìm điều kiện của tham số m để bất phương trình m ( m2 – 1 ) x2 + mx + 6 > 0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. m = -1 B. m = 1 C. D. Một kết quả khác
Câu 4 : Tìm các số x thoả mãn cả hai bất phương trình x > 3 và x < 8
A 3 < x < 8 B. x > 3 C. x < 8 D. Một kết quả khác
Câu 5 : Hãy xác định dấu của số a , biết 4a < 3a
A. a > 0 B. C. D. a < 0
II/ TỰ LUẬN : ( 6 điểm ) Phần này HS làm bài trên giấy riêng .
Bài 1 : (3đ) Giải các bất phương trình sau :
a/ (3x + 4) (2x – 1) x (6x – 3)
b/
Bài 2 : (2đ) Giải các phương trình sau :
a/
b/
Bài 3 : (1đ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức – 9x2 + 5x + 1
-------------******-------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG IV
 
Gửi ý kiến