Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LT cấp tốc - B8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:05' 01-05-2010
Dung lượng: 487.9 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP VỀ CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU
Câu 1: Đặt điện áp u = U0cos(t (U0 và ( không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 0,5. B. 0,85. C. 0,5. D. 1.
Câu 2. Đặt điện áp xoay chiều u = 220cos100(t(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110V. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 460W. B. 172,7W. C. 440W. D. 115W.
Câu 3. Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R = 10(. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = Uocos100(t (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R thì điện dung của tụ điện là
A. F. B. F. C. F. D. 3,18(F.
Câu 4. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R = 100(. Điện áp hai đầu mạch u = 200cos100(t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là A. A. B. 0,5A. C. 0,5A. D. 2A.
Câu 5. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuọn dây có r = 10(, L = H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng U = 50V và tần số f = 50Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là
A. R = 50( và C1 = F. B. R = 50( và C1 = F.
C. R = 40( và C1 = F. D. R = 40( và C1 = F.
Câu 6. Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L. C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều u = 200sin100(t (V). Biết R = 50(, C = F, L = H. Để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C ban đầu một tụ điện Co bằng bao nhiêu và ghép như thế nào?
A. Co = F, ghép nối tiếp. B. Co = F, ghép nối tiếp.
C. Co = F, ghép song song. D. Co = F, ghép song
Câu 7. Một mạch RLC mắc nối tiếp trong đó R = 120(, L không đổi còn C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ỗn định có tần số f = 50Hz. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C = (F thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Độ tự cảm của cuộn cảm L có giá trị
A. H. B. H. C. H. D. H.
Câu 8. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn thuần cảm L = H và tụ điện C = F mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 120cos100(t(V). Điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại của công suất là bao nhiêu ?
A. R = 120(, Pmax = 60W. B. R = 60(, Pmax = 120W.
C. R = 400(, Pmax = 180W. D. R = 60(, Pmax = 1200W.
Câu 9. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết cuộn dây có L = H, r = 30(; tụ điện có C = 31,8(F ; R thay đổi được ; điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 100cos100(t(V). Xác định giá trị của R để công suất tiêu thụ của mạch là cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.
A. R = 20(, Pmax = 120W.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓