Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ 1 KT TOÁN CUỐI NĂM LỚP 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bộ GD & ĐT
Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:58' 09-05-2010
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 1040
Số lượt thích: 0 người

Họ và tên: ………………………………………………………… Lớp: ……….
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: TOÁN - LỚP 1

1. Điền số, viết số:
a/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
60, …; …; …; 64; 65; …; …; …; 69; 70; …; …; …; 74; …; …; …; 78; …;
80; 81; …; …; …; …; 86; …; …; 89; 90, …; …; …; 94; …; …; 97; …; …; 100.

b/ Viết các số:
Ba mươi hai: … Bốn mươi tám: …
Năm mươi sáu: …. Bảy mươi tư: ….
Bảy mươi chín: …. Tám mươi: ….
Chin mươi chín: … Một trăm: …..

c/ Viết các số 63; 72; 29; 43
+ Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….
+ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

2. Tính:
a/ 15 cm + 30 cm = … b/ 18 – 5 + 3 =
c/ 32 64 d/ 79 85
+ + - -
47 25 63 25


3. Viết tiếp vào chỗ chấm:
a/ Đồng hồ chỉ …. giờ
b/ Các ngày trong tuần:
Thứ hai, thứ ba, ………………………………….., thứ sáu, …………….., chủ nhật.

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:
C .Điểm A ở trong hình ………………
Điểm C ở ngoài hình ………….......5. a/ Viết tiếp vào bài giải:
Lớp 1A có 14 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu học sinh?
Bài giải
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………
b/ Bạn Hà có sợi dây dài 85 cm. Bạn Hà cắt cho bạn Nam 25 cm. Hỏi sợi dây bạn Hà còn lại bao nhiêu cm?
Bài giải
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………


6. Điền dấu :
76 – 24 30 + 8

47 + 51 81 + 12

36 + 12 15 + 33

7. Vẽ thêm một đoạn thẳng để được một hình vuông và một hình tam giác
 
Gửi ý kiến