Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập hh11c2 có đáp số - hd

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Minh Nhật
Ngày gửi: 11h:01' 22-05-2010
Dung lượng: 265.0 KB
Số lượt tải: 1326
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP CHƯƠNG 2
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
Muốn tìm giao tuyến của hai mặt phẳng : Ta tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng đó thì giao tuyến là đường thẳng qua hai điểm chung.
Bài tập
Cho tứ diện ABCD. M và N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (MBC) và (NAD).
Cho tứ diện SABC. Gọi M,N là các điểm trên các đoạn SB và SC sao cho MN không song song với BC . Tìm giao tuyến của mặt phẳng (AMN) và (ABC), mặt phẳng (ABN) và (ACM).
Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy M với AM = AB. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AC, AD. Định giao tuyến (d) của mặt phẳng (MIK) và (BCD).
Cho tứ diện SABC. Gọi I, J, K là ba điểm tuỳ ý trên SB, AB, BC sao cho JK không song song với AC và SA không song song với IJ. Định giao tuyến của (IJK) và (SAC).
Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G là ba điểm trên AB, AC, BD sao cho (EF) cắt (BC) tại I , (EG) cắt (AD) tại H. Định giao tuyến của mặt phẳng (EFG) với hai mặt phẳng (BCD) và (ACD).
Cho 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC.
a). Xác định giao tuyến của(ICB) và(KAD).
b). Gọi M, N là 2 điểm lấy trên 2 đoạn AB và AC. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) và (DMN).
Cho 2 hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không đồng phẳng.
a). Xác định giao tuyến của mặt phẳng (ACE) và (BFD).
b). Xác định giao tuyến của mặt phẳng (BCE) và (ADF).
Cho tam giác ABC và điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a). (SMN) và (ABC)
b). (SAN) và (SCM)
Trong mặt phẳng () hình thang ABCD (AB // CD, AB > CD). Điểm S nằm ngoài (). Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng:
a). (SAC) và (SBD)
b). (SAD) và SBC)
c). Điểm M thuộc SB. Tìm giao tuyến của (ADM) và (SAC)

2. CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG:
Ta chứng minh ba điểm đó là điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt.

Bài tập
Cho mặt phẳng () và 3 điểm A, B, C không thẳng hàng và không nằm trên (). Chứng minh rằng nếu các đường thẳng AB, AC, BC đều cắt () lần lượt tại I, J, K thì 3 điểm đó thẳng hàng.
Cho 2 đường thẳng đồng quy Ox, Oy và 2 điểm A, B ở ngoài mặt phẳng (xOy) và AB không song song với (xOy). Một mặt phẳng (P) di động qua AB cắt Ox, Oy tại E và F. Chứng minh EF đi qua 1 điểm cố định.
Cho tam giác ABC và 1 điểm O nằm ngoài mặt phẳng (ABC). Gọi A’, B’, C’ là các điểm lấy lần lượt trên các đoạn OA, Ob, OC và không trùng với đầu mút các đoạn thẳng đó. Chứng minh rằng nếu các cặp đường thẳng A’B’ và AB; B’C’ và BC; A’C’ và AC cắt nhau lần lượt tại D, E, F thì ba điểm D, E, F thẳng hàng.
Cho tứ diện ABCD. I là điểm trên đường thẳng BD nhưng không thuộc đoạn BD. Trong (ABD) dựng đường thẳng đi qua I và cắt AB, AD tại K, L. Trong mặt phẳng (BCD) dựng đường thẳng đi qua I và cắt CB, CD tại M, N. Giả sử KM và LN cắt tại H. Chứng minh H, A, C thẳng hàng.

3. CHỨNG MINH BA ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUI
Ta chứng minh trong đó có 2 đường thẳng cắt nhau tại một điểm thuộc đường thẳng thứ ba

Bài tập
Cho tứ diện ABCD mặt phẳng(P) không chứa AB và CD cắt các cạnh AC, BC, AD lần lượt tại M, N, R, S
a). Chứng minh 3 đường thẳng AB, MN, RS đồng qui.
b). Chứng minh 3 đường thẳng CD, MS, NR đồng qui
Cho hình thang ABCD (AB// CD) điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, SD. Gọi I là giao điểm của AD và BC, J
No_avatar

cho hinh chop tu giac deu S.ABCD goi M,N,P lan luot la trung diem AB,AD,SC.xac dinh thiet dien (MNP) va hinh chop

 

No_avatar

cho hinh chop tu giac deu S.ABCD goi M,N,P lan luot la trung diem AB,AD,SC.xac dinh thiet dien (MNP) va hinh chop

 
Gửi ý kiến