Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO TRÌNH EXCEL 2007

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Đinh Thiên Bảo (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:10' 31-05-2010
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
GIÁO TRÌNH
Tìm hiểu Microsoft Office 2007


Tìm hiểu Microsoft Excel 2007

LÊ VĂN HIẾU2009

VI Ệ T NAM


Tìm hiểu Microsoft Office 2007- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007


MỤC LỤCPHẦN I: LÀM QUEN VỚI EXCEL 2007 ..................................................................... 6

1. Làm quen nhanh với Excel 2007............................................................................. 6

a. Những thuật ngữ cần nhớ ..................................................................................... 6

b. Ribbon công cụ mới của Excel 2007 ................................................................... 6

c. Chuẩn XML ......................................................................................................... 7

2. Tìm hiểu Excel 2007: Tạo một workbook đầu tiên ................................................ 7
a. Mở một workbook có sẵn .................................................................................... 7
b. Lưu workbook ...................................................................................................... 8
c. Đóng workbook .................................................................................................... 9

d. Sắp xếp workbook ............................................................................................... 9

e. Thủ thuật cơ bản với worksheet ........................................................................... 9
3. Tìm hiểu Excel 2007: Cách nhập công thức ......................................................... 11

a. Tìm hiểu về công thức Excel 2007 .................................................................... 11

b. Bắt đầu với dấu bằng (=) ................................................................................... 12
c. Tìm hiểu về công thức tổng giá trị trong một cột (SUM) .................................. 12

d. Nên copy một công thức thay vì tạo ra một công thức mới .............................. 13

e. Tìm hiểu về cell (ô) ............................................................................................ 14

f. Cập nhật kết quả công thức ................................................................................ 14

g. Sử dụng công thức Sum cho một vài giá trị trong cột ....................................... 15

h. Sử dụng công thức đơn giản khác trong Excel 2007 ......................................... 15
i. Tìm giá trị trung bình .......................................................................................... 15

j. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất...................................................................... 16

k. In các công thức để dễ ghi nhớ .......................................................................... 16
l. Dấu hiệu lạ xuất hiện trên bảng tính ................................................................... 17

m. Tìm nhiều công thức khác ................................................................................ 18
4. Cách dùng hàm trong Excel 2007 để xác định thông tin ngày ............................. 18

a. Bài học thứ nhất: Ngày liên quan đến Excel như thế nào? ................................ 18
b. Bài học thứ hai: Tính toán ngày tháng bằng cách sử dụng công thức ............... 20

PHẦN II: CÁCH TẠO BIẾU ĐỒ ................................................................................ 24


Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com


Tìm hiểu Microsoft Office 2007- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007


1. Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007 ............................................... 24
a. Tạo biểu đồ trong Excel 2007 ............................................................................ 24
b. Cách tạo biểu đồ ................................................................................................ 24
c. Làm thế nào để dữ liệu worksheet xuất hiện trong biểu đồ ............................... 25
d. Tìm hiểu về Chart Tools .................................................................................... 26

e. Thay đổi biểu đồ ................................................................................................ 26
f. Thêm tiêu đề cho biểu đồ ................................................................................... 27

PHẦN III: CÁCH TẠO BÁO CÁO VỚI PIVOTABLE ............................................. 28

1. PivotTable I: Làm quen với PivotTable reports trong Excel 2007 ....................... 28

a. Lấy dữ liệu để làm việc ...................................................................................... 28
b. Xem lại dữ liệu nguồn ....................................................................................... 28

c. Tạo hộp thoại PivotTable ................................................................................... 29
d. Cơ bản về PivotTable Report ............................................................................. 30

2. PivotTable II: Lọc các dữ liệu trong một PivotTable của Excel 2007.................. 30

a. Chỉ xem dữ liệu mà bạn muốn xem trong báo cáo PivotTable .......................... 30

b. Lọc để xem ra một trong nhiều sản phẩm.......................................................... 31
c. Giới hạn bộ lọc cho một sản phẩm .................................................................... 31

d. Tìm loại sản phẩm có doanh thu cao ................................................................. 32

e. Lọc thông tin theo thời gian ............................................................................... 32

f. Hủy bỏ bộ lọc ..................................................................................................... 32

g. Hủy bỏ một filter trong báo cáo PivotTable ...................................................... 33

3. PivotTable III: Tính toán dữ liệu trong những báo cáo PivotTable của Excel 2007
................................................................................................................................... 34

a. Làm việc với số .................................................................................................. 34

b. Tóm tắt dữ liệu một cách khác........................................................................... 34

c. Thực hiện một phép tính % ................................................................................ 35

d. Nhân viên nào nhận tiền thưởng? ...................................................................... 35
PHẦN IV: CHIA SẺ THÔNG TIN .............................................................................. 36

1. Chia sẻ dữ liệu của Excel với những ứng dụng khác bằng cách xuất bản lên
SharePoint ................................................................................................................. 36

a. Chia sẻ dữ liệu Excel lên SharePoint ................................................................. 36

b. Lấy địa chỉ website cho trang SharePoint.......................................................... 36

Biªn So¹n: Niemtin071@yahoo.com


Tìm hiểu Microsoft Office 2007- Tập 2: Tìm hiểu Microsoft Excel 2007


c. Xuất bảng biểu đến SharePoint: phần I.............................................................. 37
d. Xuất bảng biểu đến SharePoint: phần II ............................................................ 37
e. Xem danh sách mới của bạn trên trang web
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓