Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KT So hoc 6 Chuong I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Minh Thương (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:55' 11-06-2010
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Tiết 18 : Kiểm tra 1 tiết
I. MỤC TIÊU :
Kiến thức :
Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức của phần 1 trong chương
Kỹ năng :
Rèn khả năng tư duy , tính tóan, nhanh, chính xác hợp lý
Thái độ :
Biết trình bày rõ ràng , khoa học
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :
Đối với Giáo Viên : * Đề đáp án
Đối với học sinh : * giấy làm bài , giấy nháp
III. MA TRẬN ĐỀ: Kiến thức chương I (số học 6)

NỘI DUNG CHÍNH

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG SỐ


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TLGhi số tự nhiên


1

0.5

1

0.5

Ghi tập hợp.Tính số phần tử của tập hợp, ghi tập hợp1

0.5
1

3

2

3.5


Thực hiện phép tính1

2
3

1.5

4

3.5

Tìm số tự nhiên x1

0.5
1

2
2

2.5


TỔNG SỐ

1

2
8

8
9

10


Trường THCS Eahu. Thứ….ngày…tháng 10 năm 2009.
Họ và tên :..…..…..…..….. ..…. ..…. KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 6….. MÔN: TOÁN 6
Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian giao đề )
ĐIỂMLỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN


I.TRẮC NGHIỆM. (2 điểm) Khoanh tròn đáp án đúng nhất.

Câu 1. Giá trị của biểu thức 3.5. 27 + 73. 15 bằng:
A. 1000 B. 2000 C. 1500 D. Kết quả khác.
Câu 2. Cho 2x + 5 = 105 => x =
A. 15 B. 25 C. 50 D.Tất cả đều sai.
Câu 3. Số 3472 có số chục là:
A. 7 B. 347 C. 34 D. Kết quả khác.
Câu 4. Kết quả của phép tính 22: 23 bằng :
A. 26 B. 25 C. 45 D.46.
II.TỰ LUẬN .(8 điểm)
Câu 1(2 điểm) : Viết tập hợp A các số chẵn vừa lớn hơn 0 và nhỏ hơn 124. Tính số phần tử của tập hợp A.
Câu 2.(2 điểm) Cho tập hợp A = {x ( N/ 2 < x (7} Điền ký hiệu thích hợp vào ô trống:

2 A 7 A {3; 5} A

Câu 3.(2 điểm) : Tìm x biết : ( 2x- 15 ) – 75 = 10
Câu 4.(2 điểm) : Thực hiện phép tính :
32.14 + 14.68
34 : 9
{ [ 200 + (25 -15)2 ] – 252 } : 12
BÀI LÀM Đáp án và hướng dẫn chấm:
I TRẮC NGHIỆM
Mỗi câu trắc nghiệm đúng cho 0.5 điểm

Câu hỏi
Chọn đáp án
Điểm

Câu 1.
C
0.5 điểm

Câu 2.
C
0.5 điểm

Câu 3.
B
0.5 điểm

Câu 4.
B
0.5 điểm

II. TỰ LUẬN


Câu 1(2 điểm)


A = {x ( N/ 2 ( x (7}
1 điểm

Tập hợp A có 61 phần tử
1 điểm

Câu 2(2 điểm)

Câu 3.(2 điểm)


2x- 15 = 10 + 75
 0.5điểm

2x- 15 = 85
 0.5điểm

2x = 85 + 15
 0.5điểm

2x = 100
 0.5điểm

X = 50


Câu 4.(2 điểm)


14 (32 + 68)

0.25điểm

 =
 
Gửi ý kiến