Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiem tra 15'-lan 2-hk1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Vui Tinh
Ngày gửi: 17h:15' 06-11-2008
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
Trường Ishool Long Xuyên Kiểm tra 15 phút
Lớp : 11A … Môn : Sinh Học
Họ và tên : …………………………. Đề 1

Câu 1: Gan tiết ra những hoocmôn tham gia vào cơ chế cân bằng nội môi nào?
Duy trì nồng độ glucôzơ bình thường trong máu. C. Điều hòa hấp thụ nước ở thận.
Điều hòa hấp thụ Na+ ở thận. D. Điều hòa pH máu.
Câu 2: Ý nào dưới đây không có vai trò chủ yếu đối với sự duy trì ổn định pH máu?
Phổi hấp thu O2 C. Hệ thống đệm trong máu.
Phổi thải CO2 D. Thận thải H+, HCO3-
Câu 3 : Vì sao ta có cảm giác khát nước?
Vì do áp suất thẩm thấu trong máu tăng. C. Vì do áp suất thẩm thấu trong máu giảm.
Vì do nồng độ glucôzơ trong máu tăng. D. Vì do nồng độ glucôzơ trong máu giảm.
Câu 4: Cân bằng nội môi là
Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.
Duy trì sự ổn định của môi trường trong tế bào.
Duy trì sự ổn định của môi trường trong mô.
Duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ quan.
Câu 5: Bộ phận nào của cây có nhiều kiểu hướng động?
Rễ B. Hoa C. Thân D. Lá
Câu 6: Các cây dây leo uốn quanh những cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?
Hướng tiếp xúc. B. Hướng sáng. C. Hướng đất. D. Hướng nước.
Câu 7 : Các kiểu hướng động bao gồm :
Hướng sáng, hướng hóa, hướng trọng lực, hướng nước và hướng tiếp xúc
Hướng đất, hướng sáng, hướng hóa, hướng trọng lực, hướng nước và hướng tiếp xúc
Hướng nước, hướng hóa, hướng trọng lực và hướng tiếp xúc
Hướng sáng, hướng đất, hướng hóa, hướng trọng lực và hướng tiếp xúc
Câu 8: Khi không có ánh sáng cây non mọc như thế nào?
Mọc uốn cong về phía nguồn sáng và có màu vàng úa.
Mọc bình thường và có màu xanh.
Mọc uốn cong về phía nguồn sáng và có màu xanh.
Mọc bình thường và có màu vàng úa.
Câu 9: Cây non mọc thẳng, cây khỏe, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?
Chiếu sáng từ nhiều hướng.
Chiếu sáng từ hai hướng.
Chiếu sáng từ ba hướng.
Chiếu sáng từ một hướng.
Câu 10: Thân và rễ của cây có các kiểu hướng động như thế nào?
Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.
C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.
D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.
Câu 11: Những ứng động nào dưới đây là ứng động sinh trưởng?
Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở.
Sự đóng mở của lá trinh nữ. Khí khổng đóng và mở.
Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại.
Câu 12: Ứng động khác cơ bản với hướng động ở điểm nào?
Tác nhân kích thích không định hướng.
Không liên quan đến sự phân chia tế bào.
Có sự vận động vô hướng.
Có nhiều tác nhân kích thích.
Câu 13: Ứng động nào không theo chu kỳ đồng hồ sinh học?
Ứng động đóng mở khí khổng.
Ứng động quấn vòng.
Ứng động nở hoa.
Ứng động thức ngủ của lá.
Câu 14: Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?
Sự đóng mở của lá cây trinh nữ. Khí khổng đóng và mở.
Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Khí khổng đóng và mở
Hoa mười giờ nở vào buổi sáng. Hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
Lá cây họ đậu xòe ra và khép lại. Khí khổng đóng và mở.
Câu 15: Ứng động là
Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng.
Hình thức phản ứng của cây trước nhiều tác nhân kích thích.
Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích lúc có hướng khi vô hướng
Hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không ổn định.
Câu 16: Mỗi chu kỳ hoạt động của tim diễn ra theo trật tự nào?
Pha co tâm nhĩpha co tâm thấtpha dãn chung.
Pha co tâm thấtpha co tâm nhĩpha dãn chung.
Pha dãn chungpha co tâm nhĩpha
 
Gửi ý kiến