Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phiếu nhận xét đảng viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Văn Rồng
Ngày gửi: 09h:25' 21-07-2010
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
Đảng Bộ ................................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
................................................
Kỳ anh,ngày.........tháng.........năm 20.........
CHI BỘ...................................
................................................
PHIẾU NHẬN XÉT
Đảng viên về giữ mối liên hệ nơi cư trú
Năm 20........
Tập thể chi uỷ, chi bộ...................................................................................................................
Nhận xét Đảng Viên......................................................................................................................
Đang công tác và sinh hoạt tại chi bộ.......................................................................................
Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên nơi cư trú như sau :
TT
Thực hiện nhiệm vụ
Tốt
Trung bình
Chưa tốt

01
Thực hiện nghĩa vụ công dân,công tác xã hội,các quy định nơi cư trú
02
Đạo đức lối sống mối quan hệ với nhân dân
03
Tham gia các kỳ sinh hoạt tổ và các cuộc họp do cấp uỷ triệu tập
04
Vận động gia đình xây dựng gia đình văn hoá mới

Nêu nội dung những mặt chưa tốt(nếu có).................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐẢNG UỶ CƠ SỞ NƠI CƯ TRÚ T/M CHI UỶ NƠI CƯ TRÚ
X ÁC NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên)
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ)
(Ký ghi rõ họ tên , đóng dấu)
 
Gửi ý kiến