Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai kiem tra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Hươngng Lan
Ngày gửi: 14h:19' 19-08-2010
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 860
Số lượt thích: 0 người
BÀI THU HOẠCH

Lớp: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ đối tượng 4
Họ và tên học viên: Đỗ Thị Thanh Hà
Sinh ngày: 01 tháng 09 năm 1967
Đơn vị công tác: Trường TH Duy Phiên B – Tam Dương – Vĩnh Phúc.

Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2010, bản thân tôi tâm đắc nhất với nội dung của chuyên đề 1. Vì vậy tôi chọn chuyên đề 1 để viết bài thu hoạch.

ĐỀ BÀI

Đồng chí nêu nội dung cơ bản của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phân tích làm rõ phương châm chỉ đạo tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện?
BÀI LÀM
Nội dung cơ bản của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa gồm:
1. Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
* Đối tượng tác chiến:
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá IX của Đảng ta đã xác định: Đối tượng trực tiếp của cách mạng nước ta là tất cả những thế lực cản trở, xâm hại đến sự nghiệp xây dưng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đối tượng tác chiến của quân và dân ta là những lực lượng gây bạo loạn, lật đổ, gây xung đột vũ trang và gây chiến tranh xâm lược.
* Âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch:
Âm mưu xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta là mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc van các thế lực thù địch.
2. Phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
- Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện.
- Chuẩn bị đầy đủ mọi mặt trên cả nước và từng khu vực, thu hẹp không gian và rút ngắn thời gian chiến tranh.
- Kết hợp tác chiến với xây dựng, vừa tác chiến vừa ra sức sản xuất thực hành tiết kiệm, giữ gìn và bồi dưỡng lực lượng của ta để càng đánh càng mạnh.
3. Phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Tiến hành chiến tranh nhân dân địa phương.
- Tiến hành chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực.
- Kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh nhân dân địa phương với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực.
4. Sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Phân tích làm rõ phương châm chỉ đạo tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện.
Nội dung cơ bản thứ hai của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là:
Phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện; đánh địch trên các chiến trường, tập trung sức đánh bại địch trên các hướng ( khu vực ) trọng điểm; thu hẹp không gian, rút ngắn thời gian chiến tranh; vừa chiến đấu vừa xây dựng, dựa vào sức mình là chính, ra sức tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi trong hoàn cảnh mới, tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh bại ý chí xâm lược của địch, giành thắng lợi trong chiến tranh.
a. Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công, tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện.
Đây là nội dung chủ yếu của phương châm chỉ đạo, là nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thời đây cũng là quy luật giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
* Quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công:
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa mang tính chất cách mạng, triệt để. Do vậy, tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt là tiến công; tiến công kiên quyết, liên tục. Đây là tư tưởng chỉ đạo mọi hoạt động trong quá trình chuẩn bị cũng như tiến hành chiến tranh.
Ngày nay, trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc chúng ta càng có đủ các điều kiện để tiến công và tiến công có hiệu quả, đánh bại kẻ thù xâm lược.
* Tiến hành chiến tranh toàn dân:
- Chiến tranh toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mang tính chất hoàn toàn chính nghĩa và tính chất nhân dân thực sự. Vì vậy, phải dựa vào sức mạnh của toàn dân, phải huy động được sức mạnh tinh thần và vật chất của mọi tầng lớp nhân dân, phải huy động mọi lực lượng tham gia chiến đấu tạo nên thế trận
 
Gửi ý kiến