Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  biên bản đánh giá xét tập sự

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Đinhg Hoằng
  Ngày gửi: 12h:27' 02-09-2010
  Dung lượng: 58.5 KB
  Số lượt tải: 3126
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA Trường TH Mường Chùm B
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  Mường Chùm, ngày 10 tháng 9 năm 2010
  
  

  Biên bản
  Họp xét đề nghị hết thời gian thử việc

  Hôm nay vào hồi 14 h 30p ngày 10/9/2010, tại hội đồng Trường Tiểu học Mường Chùm B, tiến hành họp xét đề nghị công nhận hết thời gian thử việc cho các đồng chí có tên sau.
  A. Thành phần:
  Đ/c Lương Thị Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng
  Đ/c Trần Đình Hoằng - P/ hiệu trưởng
  Đ/c Lò Văn Huân - Chủ tịch công đoàn
  Đ/c Phạm Thị Như Hoa - Thư ký cuộc họp.
  Cùng các đồng chí trong hội đồng nhà trường có mặt đông đủ.
  B. Nội dung:
  - Đ/c Lương Thị Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng thông qua công văn hướng dẫn số: 247/CV-GD ngày 21/8/2006 của Phòng GD Mường La về qui trình, thủ tục xét hết thời gian thử việc như sau:
  Đ/c: Quàng Thị Hôm ( Chuyên ngành Kế toán)
  Sinh ngày: 24/11/1983
  Ngày nhận công tác tại trường: 25/12/2009 theo quyết định số 2952/QĐ-UBND của UBND huyện Mường La Ngày 05/12/2009
  Đ/c: Quàng Thị Hôm thông qua bản kiểm điểm cá nhân và quá trình công tác của mình, đồng thời thông qua nguyện vọng bày tỏ xin vào biên chế băng đơn xin xét hết tập sự.
  Các thành viên trong đơn vị trường đóng góp ý kiến nhận xét về những ưu khuyết điểm trong quá trình công tác của đồng chí Quàng Thị Hôm
  Tổng hợp thống nhất ý kiến chung
  * Quá trình công tác sau thời gian quy định thử việc:
  Tư tưởng chính trị đạo đức lối sống:
  + Luôn xác định và kiên định với lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm mọi chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
  + Có lối sống lành mạnh giản dị, luôn là tấm gương sáng về tư tưởng đạo đức cách mạng, có ý thức rèn luyện tu dưỡng vươn lên, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình.
  Về chuyên môn và các nhiệm vụ được giao:
  + Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn của Phòng cũng như của trường đề ra, luôn nỗ lực, tìm tòi học hỏi để nâng cao năng lực công tác, đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên của nhà trường theo quy định hiện hành của nhà nước.
  - Công tác khác: Tham gia nhiệt tình tích cực.
  * Về thời gian tập sự:
  Đủ 06 tháng theo qui định tuyển dụng viên chức.
  * Về hồ sơ:
  Đảm bảo có đủ những yêu cầu về hồ sơ theo hướng dẫn của công văn số 247/CV-GD bao gồm:
  1. Bằng TNCM phô to qua công chứng.
  2. Đơn xin xét hết tập sự.
  3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của PGD.
  4. Giấy khám sức khoẻ.
  5. Bản kiểm điểm cá nhân được nhà trường xác nhận.
  6. Biên bản đề nghị của nhà trường
  Căn cứ vào các tiêu chí trên đơn vị Trường Tiểu học Mường Chùm B xét thấy đồng chí Quàng Thị Hôm đủ điều kiện xét hết thời gian tập sự. Hội đồng sư phạm nhà trường đề nghị Phòng GD&ĐT và các cấp có thẩm quyền xét công nhận hết thơi gian tập sự cho Đ/c Quàng Thị Hôm.
  Biên bản được thông qua và kết thúc vào hồi 15 giờ cùng ngày!

  Người được xét
  Hiệu trưởng
  Thư ký
  
  

  PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG LA Trường TH Mường Chùm B
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  Mường Chùm, ngày 10 tháng 9 năm 2010
  
  

  Biên bản
  Họp xét đề nghị hết thời gian thử việc

  Hôm nay vào hồi 14 h 30p ngày 10/9/2010, tại hội đồng Trường Tiểu học Mường Chùm B, tiến hành họp xét đề nghị công nhận hết thời gian thử việc cho các đồng chí có tên sau.
  A. Thành phần:
  Đ/c Lương Thị Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng
  Đ/c Trần Đình Hoằng - P/ hiệu trưởng
  Đ/c Lò Văn Huân - Chủ tịch công đoàn
  Đ/c Phạm Thị Như Hoa - Thư ký cuộc họp.
  Cùng các đồng chí trong hội đồng nhà trường có mặt đông đủ.
  B. Nội dung:
  - Đ/c Lương Thị Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng thông qua công văn hướng dẫn số: 247/CV
   
  Gửi ý kiến