Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀKIỂM TRA ĐỊNH KÌ LỚP 1 MÔN TOÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Mạnh Điệp (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:11' 16-12-2008
Dung lượng: 86.0 KB
Số lượt tải: 1842
Số lượt thích: 0 người
Trờng Tiểu học Đồi ngô
Đề kiểm tra định kì lần I năm học 2007 - 2008
Môn : Toán lớp 1 (Thời gian 35 phút)
Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống ( 1 điểm ).

1


4
5910


7
62Câu 2. Điền số ? ( 1 điểm ).
Câu 3. Sắp xếp các số : 7, 2, 5, 9, 0 ( 1 điểm ).
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé
Câu 4. Tính ( 1 điểm ).
2 + 1 = 1 + 1 =
3 – 2 = 2 – 1 =
Câu 5. Điền số ? ( 2 điểm ).
6 < ( ( > 3 2 < ( < 4 10 > ( > 8
Câu 6. Điền >, <, = ( 2 điểm ).
1 + 1... 3 2 + 1... 1 + 2
7... 2 3 – 1... 4
Câu 7. Khoanh vào số lớn nhất ? ( 1 điểm ).
a. 7, 2, 5, 9, 4, 0
b. 1, 10, 6, 8, 3, 5
Câu 8. Viết phép tính thích hợp ( 1 điểm ).
Trờng Tiểu học Đồi ngô
Đề kiểm tra định kì lần II năm học 2007 - 2008
Môn : Toán lớp 1 (Thời gian 35 phút)
Câu 1. Tính ( 2 điểm ).
a.
+
3

-
7

+
0

-
10


5


4


9


6

b. 3 + 7 – 5 = 4 + 6 – 10 =
9 – 7 + 5 = 10 – 4 + 0 =
Câu 2. Điền số.


7
1

0

2


10

3

9


3

5
6

2

10

Câu 3. Điền số.
Câu 4. Điền dấu >, <, =
2 + 5... 7 2 + 0... 5 - 3
9 – 2... 10 10 – 9... 4 + 5
6... 7 – 3 8 + 1... 1 + 8
Câu 5. Viết các số : 6, 7, 1, 10, 3, 0
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé
Câu 6. Viết phép tính thích hợp/ khoanh tròn trước ý trả lời đúng :
a. - Có : 4 lá cờ
- Thêm : 3 lá cờ
Có tất cả... lá cờ ?
A : 1 B : 3 C : 5 D : 7
b. - Có : 10 quả bóng
- Bị vỡ : 2 quả bóng
Còn... quả bóng ?
A : 8 B : 2 C : 6 D : 9


Câu 7. Hình vẽ bên có số hình tam giác là :
A : 4 B : 3
C : 6 D : 7


Trờng Tiểu học Đồi ngô
Đề kiểm tra định kì lần 3 năm học 2007 - 2008
Môn : Toán lớp 1 (Thời gian 35 phút)

Câu 1 ( 1 điểm ) Viết các số :

11


14
15
2019


1612

10

Câu 2 ( 2 điểm ) Tính :
a.
-
17

+
5

-
16

-
19


7


11

No_avatar
đê thi cua ban tong hop hop kien thuc cua cả kì 1
 
Gửi ý kiến