Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap CO2 tac dung voi DD kiem

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hội
Ngày gửi: 22h:02' 25-09-2010
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
BÀI TOÁN GIỮA CO2 ( HOẶC SO2) VỚI DUNG DỊCH KIỀM

NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP:
Có hai dạng thường gặp:
Dạng 1: Biết số mol CO2 hoặc SO2 và OH- . Xác định sản phẩm?
Dạng 2: Biết số mol OH- và sản phẩm . Xác định lượng CO2 ?

B.BÀI TẬP MẪU:
Bài 1. a/ Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16g NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong dung dịch X là?
b/ Sục 22,4 lit CO2 (đktc)vào 750ml dung dịch NaOH 0,2M. Số mol của Na2CO3 là?
c/ Cho 3 lọ, mỗi lọ đều đựng 200ml dung dịch NaOH 1M. Thể tích khí SO2 được sục vào 3 lọ lần lượt là 5,6 lit; 1,68 lit và 3,36 lit (đktc). Số mol muối tạo ra ở mỗi lọ là bao nhiêu?
d/ Dùng 30 gam NaOH để hấp thụ 22 gam CO2. Có những muối nào tạo thành, khối lượng bao nhiêu gam?
Bài 2. a/ Sục V ( l ) CO2 vào 150ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 19,7g kết tủa. Giá trị của V là?
b/ Hấp thụ hoàn toàn x lit CO2 ( đktc) vào 2 lit dung dịch Ca(OH)2 0,01M thì được 1gam kết tủa. Giá trị của x là?
c/ Dẫn 10 lit hỗn hợp khí gồm N2 và CO2 (đktc) sục vào 2l dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu được 1g kết tủa. Tính phần trăm theo thể tích CO2 trong hỗn hợp khí.
d/ Sục từ từ V lít CO2(đkc) vào 100ml dd Ba(OH)2 1M,sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 15,76g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa,đun nóng dd nước lọc thu thêm được m gam kết tủa.Tính V và m.
Bài 3. a/ Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lit khí CO2 (đktc) vào 2,5 lit dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được 15,76g kết tủa. Giá trị của a là?
b/ Cho 112ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 400ml dung dịch nước vôi trong, ta thu được 0,1g kết tủa. Nồng độ mol/lit của dung dịch nước vôi trong là?
c/ Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO vào nước ta được dung dịch A . Nếu cho khí cacbonic sục qua dung dịch A và sau khi thí nghiệm kết thúc thấy có 2,5 gam kết tủa. Tính V lit CO2 đã tham gia thí nghiệm ?
Bài 4. cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ vào 20ml dd chứa KOH 1M và Ca(OH)2 0,75M thu đươc 12 gam kết tủa.Tính V
Bài 5. Cho 9,4 gam K2O vào nước . Tính lượng SO2 cần thiết để phản ứng với dung dịch trên để tạo thành
a/ Muối trung hòa .
b/ Muối axit
c/ Hỗn hợp muối axit và muối trung hòa theo tỉ lệ mol là 2 : 1
Bài 6. Dung dịch A chứa 8 gam NaOH
a/ Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng để hòa tan hoàn toàn dung dịch A
b/ Tính thể tích SO2 cần thiết để khi tác dụng với dung dịch A tạo ra hỗn hợp muối axit và muối trung hòa theo tỉ lệ mol tương ứng là 2:1
Bài 7. Tính thể tích CO2 cần thiết để khi tác dụng với 16 gam dung dịch NaOH 10% tạo thành:
a/ Muối trung hòa ?
b/ Muối axit ?
c/ Hỗn hợp muối axit và muối trung hòa theo tỉ lệ mol là 2 : 3 ?
Bài 8. Nung m gam hỗn hợp A gồm hai muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra, thu được 3,52 gam chất rắn B và khí C. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 2 lit dung dịch Ba(OH)2 thu được 7,88 gam kết tủa. Đun nóng tiếp tục dung dịch lại thấy tạo thành thêm 3,94 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng m và nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.
Bài 9. Cho 10,8 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Chất khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thì thu được 23,64g kết tủa. Hai muối cacbonat và % theo khối lượng của chúng trong hỗn hợp là?
Bài 10. Nhiệt phân hoàn toàn 20g muối cacbonat kim loại hóa trị 2 thu được khí B và chất rắn A. Toàn bộ
No_avatar

kam on co

 
Gửi ý kiến