Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đáp an vòng 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Nhật Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:15' 04-10-2010
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 569
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Cao Phú Thái)
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là
Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 3: Tính tổng: 63 + 279 + 9594 + 1 =
Câu 4: Tính tích: 23.564.7 =
Câu 5: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số
Câu 6: Tính tổng: 8 + 10 + 12 + ... + 112 + 114 =
Câu 7: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là
Câu 8: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! =
Câu 9: Số các số tự nhiên lẻ có ba chữ số là
Câu 10: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau đơn vị.
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Số phần tử của tập hợp A = {}là
Câu 2: Tính tích: 23.564.7 =
Câu 3: Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 4: Tính tích: 764.458 =
Câu 5: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là
Câu 6: Số các số tự nhiên có hai chữ số là
Câu 7: Số có năm chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9 và nhỏ hơn số 10019 là số
Câu 8: Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 9: Tính tổng: 5 + 7 + 9 + ... + 79 + 81 =
Câu 10: Cho phộp tớnh :
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 2: Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 3: Tính tổng: 63 + 279 + 9594 + 1 =
Câu 4: Tính tổng: 452 + 638 + 89 =
Câu 5: Tính tổng: 99 + 98 + 97 + 96 + 95 + 94 + 93 + 92 + 91 =
Câu 6: Số số tự nhiên lẻ có ba chữ số là
Câu 7: Biết: . Tính: 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! =
Câu 8: Cho P là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số, tận cùng bằng 5. Số phần tử của tập hợp P là
Câu 9: Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 10: Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp: lớp số chẵn và lớp số lẻ. Như vậy tổng các chữ số của hai lớp hơn kém nhau

No_avatar

thanks

 

 

No_avatar
thanks nhaDán miệngCười
No_avatar

sai bai nao tao dap hoi dong may lunKhông biết ngượngLa hétSáng mắt vì $Khóc

 

No_avatar

giai cau nay cho tao!:Ngây thơSáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $

Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị. 

ko tao dap hoi dog may luon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Không biết ngượngKhócXấu hổLỡ lờiCau mày

No_avatar

con cau nay nua!ko giai dc tao dap hoi dong may luon!Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $Sáng mắt vì $

Thống kê điểm 10 môn Toán trong học kì I của lớp 6A người ta thấy: có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10; 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10; 19 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10; 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10 hoặc nhiều hơn. Tổng số điểm 10 môn Toán lớp 6A đạt được trong học kì I là?

can gap!!!!!!!!!!!!!!Kín miệngXấu hổ

No_avatar

Thống kê điểm 10 môn Toán trong học kì I của lớp 6A người ta thấy: có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10; 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10; 19 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10; 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10 hoặc nhiều hơn. Tổng số điểm 10 môn Toán lớp 6A đạt được trong học kì I là?   kết quả là 100

No_avatar

Cho một số chẵn có bốn chữ số, trong đó chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục lập thành một số gấp ba lần chữ số hàng nghìn và gấp hai lần chữ số hàng đơn vị?  kết quả là 4126

No_avatar

có 101 điểm mười

No_avatarf

Thank you very much. Ilove it. It's very salutaryMỉm cười

No_avatarf

Mà 100 điểm 10 là sai. 101 mới yes Nháy mắt

 
Gửi ý kiến