Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đe thi hoc ky 1(08-09)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: internet
Người gửi: Lai The Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:49' 27-12-2008
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người

Đề thi học kỳ I ( Đ/C Thuỷ )
Môn: GDCD - Lớp 11
Thời gian: 45 phút
Câu 1 ( 4 điểm ) 20 phút
Quy luật giá trị có tác động như thế nào trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá? Giải thích.
Câu 2 ( 4 điểm ) 15 phút
Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Việt Nam vừa tự nghiên cứu và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, vừa nhận chuyến giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến. Hãy giải thích vì sao?
Câu 3 ( 2 điểm ) 10 phút
Tại sao nói giá trị sử dụng của hàng hoá được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học - kỹ thuật? Cho ví dụ.


.......................................................................................................................................................

Đề thi học kỳ I ( Đ/C Tuấn )
Môn: GDCD - Lớp 11
Thời gian: 45 phút

Câu 1 ( 4 điểm ) 15 phút
Tiền tệ là gì? Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?
Câu 2 ( 4 điểm ) 20 phút
“ Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt. “
( Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX )
Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy làm rõ quan điểm trên.
Câu 3 ( 2 điểm ) 10 phút
Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hoá tăng lên. Điều đó đúng hay sai ? Vì sao ?


Đề thi học kỳ I ( Đ/C Thuỷ )
Môn: GDCD - Lớp 10
Thời gian: 45 phút

Câu 1 ( 5 điểm ) 25 phút
Thực tiễn là gì? Thực tiễn có vai trò như thế nào đối với quá trình nhận thức? Cho ví dụ.
Câu 2 ( 3 điểm ) 10 phút
Hãy cho biết: nguồn gốc, cách thức, khuynh hướng vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
Câu 3 ( 2 điểm ) 10 phút
Hãy phân tích 1 ví dụ để chứng minh rằng: Vận động là phương thức tồn tại của vật chất.…………………………………………………………………………………………………..


Đề thi học kỳ I ( Đ/C Minh )
Môn: GDCD - Lớp 10
Thời gian: 45 phút

Câu1 (5 điểm) thời gian làm bài 22 phút
Phân tích vai trò của thực tiễn đối vối nhận thức.
Câu 2 (3 điểm) thời gian làm bài 15 phút
So sánh phủ định biện chứng và phủ định siêu hình? Lấy ví dụ?
Câu 3( 2 điểm ) thời gian làm bài 8 phút
Các hình thức vận động? Sắp xếp từ thấp đến caođáp án, biểu điểm và thời gian làm bài khối 11 ( Thuỷ)
Câu 1 ( 4 điểm – Thời gian: 20 phút )
- Tác động của quy luật giá trị:
+ Điều tiết sản xuất và lưu thông hành hoá
Giải thích: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá thông qua giá cả thị trường ( 2 điểm )
+ Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và tăng năng suất lao động ( 1 điểm )
+ Phân ho
 
Gửi ý kiến