Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ôn thi vao chuyên toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:07' 04-11-2010
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
Một số đề ôn thi vào chuyên toán ( có đáp án)
Đề 1
Bài 1: (8 điểm)
Cho parabol .
Viết phương trình các tiếp tuyến của (P), biết các tiếp tuyến này đi qua điểm .
Gọi d là đường thẳng đi qua điểm và có hệ số góc m. Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt M và N, khi đó tìm quĩ tích trung điểm I của đoạn thẳng MN khi m thay đổi.
Tìm quĩ tích các điểm M0 từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến của parabol (P) và hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

Bài 2: (4điểm)
Giải hệ phương trình:


Bài 3: (8 điểm)
Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là một điểm bất kì thuộc nửa đường tròn. ở phía ngoài tam giác ABC, vẽ các hình vuông BCDE và ACFG. Gọi Ax, By là các tiếp tuyến của nửa đường tròn.
Chứng minh rằng khi C di chuyển trên nửa đường tròn đã cho thì đường thẳng ED luôn đi qua một điểm cố định và đường thẳng FG luôn đi qua điểm cố định khác.
Tìm quĩ tích của các điểm E và G khi C di chuyển trên nửa đường tròn đã cho.
Tìm quĩ tích của các điểm D và F khi C di chuyển trên nửa đường tròn đã cho.

Hết


Đáp án và thang điểm:
Bài 1

Nội dung
Điểm

1.


8,0


1.1
(2,0 điểm)
Phương trình đường thẳng d1 đi qua A(2; 1) có dạng: y = ax + b và 1 = 2a + b, suy ra b = 1 - 2a, do đó d1: y = ax - 2a+1.
0,50 Phương trình cho hoành độ giao điểm của d1 và (P) là:

0.50Để d1 là tiếp tuyến của (P) thì cần và đủ là:

2,0Vậy từ A(2; 1) có hai tiếp tuyến đến (P) là:

0,50


1.2
(4,0 điểm)
Phương trình đường thẳng d đi qua A(2; 1) có hệ số góc m là:

0,50Phương trình cho hoành độ giao điểm của d và (P) là:

0,50Để d cắt (P) tại 2 điểm phân biệt thì cần và đủ là:


1,5
Với điều kiện (*), d cắt (P) tại 2 điểm M và N có hoành độ là x1 và x2 là 2 nghiệm của phương trình (2), nên toạ độ trung điểm I của MN là:

1,0Vậy khi m thay đổi, quĩ tích của I là phần của parabol , giới hạn bởi .
0,50


1.3
(2,0 điểm)
Gọi là điểm từ đó có thể vẽ 2 tiếp tuyến vuông góc đến (P). Phương trình đường thẳng d` qua M0 và có hệ số góc k là: , đường thẳng này đi qua M0 nên , suy ra pt của d`: .
0,50Phương trình cho hoành độ giao điểm của d và (P) là:
 (**)
0,50Để từ M0 có thể kẻ 2 tiếp tuyến vuông góc tới (P) thì phương trình:
 có 2 nghiệm
 
Gửi ý kiến