Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương Sử 8 HK1 (2010-2011)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 20-11-2010
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người


TRƯỜNG THPT MINH THUẬN
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK1 SỬ 8 – NĂM HỌC: 2010-2011

Câu 1.Hãy nêu đặc điểm chung và các hình thức biểu hiện của các cuộc CMTS thời cận đại (2đ) ?
* Đặc điểm chung:
- Đều do GCTS lãnh đạo, quần chúng nhân dân là lực lượng tham gia đông đảo nhất
- Mục tiêu: đánh đổ chế độ PK, xác lập chế độ TBCN
- Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển
* Hình thức biểu hiện:
- Giải phóng dân tộc: CMTS Hà Lan, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
- Nội chiến: CMTS Anh, CMTS Pháp
- Thống nhất đất nước: Đức, I-ta-li-a
- Cải cách: Nga, Nhật

Câu 2. Vẽ sơ đồ 3 đẳng cấp Pháp trước cách mạng và cho biết quyền lợi giữa 3 đẳng cấp (1đ)?

Câu 3. Trình bày ý nghĩa lịch sử, hạn chế của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (2đ)?
* Ý nghĩa lịch sử của CMTS Pháp (1đ)
- Đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền
- Tạo điều kiện cho CNTB phát triển
- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đến đỉnh cao
* Hạn chế: (1 đ)
- Chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi của nhân dân
- Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân
- Không xoá bỏ hoàn toàn chế độ bóc lột của phong kiến.

Câu 4. Nêu hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa Tuyên ngôn Đảng Cộng sản 1848 (2đ)?

* Hoàn cảnh: (0,5 đ)
- Yêu cầu phát triển của phong trào công nhân quốc tế đòi hỏi phải có lý luận cách mạng đúng đắn
- Sự ra đời của “Đồng minh những người cộng sản” với vai trò to lớn của Mác và Ang-ghen
- Tháng 2 – 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản được thông qua ở Luân Đôn
* Nội dung: (1đ)
- Tuyên ngôn nêu rõ quy luật phát triển của xã hội loài người là sự thắng lợi của CNXH.
- Tuyên ngôn nhấn mạnh vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng lật đổ chế dộ tư bản và xây dựng chế dộ xã hội chủ nghĩa
- Tuyên ngôn kết thúc bằng lời kêu gọi “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”
* Ý nghĩa (0,5 đ)
- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản là học thuyết về CNXH khoa học đầu tiên. Đặt cơ sở cho sự ra đời của CN Mac. Nó phản ánh nguyện vọng và quyền lợi của giai cấp công nhân. Đồng thời là vũ khí đấu tranh chống tư sản
Câu 5. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy Công xã Pari 1871? Tại sao nói CX Pa-ri là nhà nước kiểu mới?- Công xã Pa-ri đã xây dựng nên mô hình của nhà nước của dân, do dân, vì dân
- Thực hiện các quyền dân chủ, chăm lo đời sống cho người dân

Câu 6. Hãy nêu nội dung, kết quả cuộc duy Tân Minh Trị 1868 (2đ)?
* Nội dung chủ yếu (1đ)
+ Về kinh tế: thi hành nhiều cải cách: thống nhất tiền tệ, xoá bỏ độc quyền ruộng đất của chế độ phong kiến, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế TBCN
+ Về chính trị - xã hội: Chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa tư sản lên nắm quyền, thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung KH-KT trong chương trình giáo dục
+ Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. . .
* Kết quả: (0,5đ)
- Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước TBCN
* Ý nghĩa: (0,5đ)
- Cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản do liên minh quý tộc tư sản tiến hành mở đường cho CNTB phát triển, đưa Nhật Bản thoát lhỏi nguy cơ trở thành thuộc địa

Câu.7. Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga 1917 (3đ)?
* Đối với nước Nga: (1,5đ)
- Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận con người đưa nhân dân lao động lên nắm quyền, xây dựng chế dộ mới – chế độ XHCN đầu tiên trên TG
* Đối với Thế giới (1,5đ)
- CMT10 dẫn
 
Gửi ý kiến