Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ON THI DAI HOC 5(DAPAN)-CO LIEN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ñõa Thò Kim Lieân
Ngày gửi: 13h:42' 23-11-2010
Dung lượng: 228.0 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người


ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - MÔN VẬT LÝ LỚP 12
Thời gian: 90 phút.
Số câu: 50 câu.
----------------------------------------------------------------------
Câu 1: Một CLLX gồm quả cầu nhỏ và LX có độ cứng k = 80N/m. Con lắc thực hiện 100 dao động hết 31,4s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2cm và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với vận tốc có độ lớn thì phương trình dao động của quả cầu là
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Một dây AB dài 1,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB.
A. ( = 0,3m; v = 60m/s B. ( = 0,6m; v = 60m/s
C. ( = 0,3m; v = 30m/s D. ( = 0,6m; v = 120m/s
Câu 3: Chọn câu phát biểu không đúng
A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững
B. Khi lực hạt nhân liên kết các nuclon để tạo thành hạt nhân thì luôn có sự hụt khối
C. Chỉ những hạt nhân nặng mới có tính phóng xạ
D. Trong một hạt nhân có số nơtron không nhỏ hơn số protôn thì hạt nhân đó có cả hai loại hạt này
Câu 4: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 2  + . Biết độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u, của hạt nhân X là 0,0083u. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? Cho 1u = 931 MeV/c2
A. tỏa 4,24 MeV B. tỏa 3,26 MeV C. thu 4,24 MeV D. thu 3,26 MeV
Câu 5: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện
A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút
Câu 6: Một đoạn mạch gồm tụ có điện dung ghép nối tiếp với điện trở R = 100 , mắc đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f. Để dòng điện i lệch pha so với điện áp u thì giá trị của f là:
A:60 Hz B: 25 Hz C: Hz D: 50 Hz

Câu 7: Một mạch LC có điện trở không đáng kể,dao động điện từ tự do trong mạch có chu kỳ2.10-4s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi điều hoà với chu kỳ là:
A). 0 s B). 2,0.10-4 s C). 4,0.10-4 s D).1,0.10-4 s

Câu 8: Phương trình dao động điều hòa có dạng x = Asin(t. Gốc thời gian đ ược chọn là:
A. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm
C. lúc vật có li độ x = +A D. lúc vật có li độ x = - A
Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = 0,637H, C = 39,8μF, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế có biểu thức u = 150sin100(t (V) mạch tiêu thụ công suất P = 90 W. Điện trở R trong mạch có giá trị là
A. 180Ω B. 50Ω C. 250Ω D. 90Ω
Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa?
A. x = 3tsin (100(t + (/6) B. x = 3sin5(t + 3cos5(t
C. x = 5cos(t + 1 D. x = 2sin2(2(t + ( /6)
Câu 11: Chiếu lần lợt hai bức xạ và =/2 vào một kim loại làm Katốt của tế bào quang điện thấy hiệu điện thế hảm lần lợt là 3 V và 8 V. có giá trị là:
A
 
Gửi ý kiến