Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra giải tích lớp 11 C2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Ngọc
Ngày gửi: 21h:46' 25-11-2010
Dung lượng: 61.3 KB
Số lượt tải: 974
Số lượt thích: 0 người
Họ Tên : Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 11 CHƯƠNG 2
Đề số 1 Thời gian : 45 phút
Câu1: a)Đội tuyển học sinh giỏi gồm 18 em, trong đó có 7 học sinh khối 12, có 6 học sinh khối 11, có 5 học sinh khối 10. Cử 6 em đi dự trại hè sao cho mỗi khối có 2 em được chọn. Hỏi có bao nhiêu cách cử như vậy.
b) Giải phương trình: += 14.
Câu 2: a)Tìm số hạng tổng quát trong khai triển: (4x – 1)12
b)Tìm hệ số của x8 trong khai triển: (4x – 1)12
Câu 3: Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý và 2 quyển sách Hoá. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển.Tính xác suất sao cho:
Ba quyển sách lấy ra thuộc 3 môn khác nhau;
ít nhất lấy được 1 quyển sách Toán.

……………………………………………………………………………………………………………

Họ Tên: Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 11 CHƯƠNG 2
Đề số 1 Thời gian : 45 phút
Câu1: a)Đội tuyển học sinh giỏi gồm 18 em, trong đó có 7 học sinh khối 12, có 6 học sinh khối 11, có 5 học sinh khối 10. Cử 6 em đi dự trại hè sao cho mỗi khối có 2 em được chọn. Hỏi có bao nhiêu cách cử như vậy.
b) Giải phương trình: += 14.
Câu 2 a)Tìm số hạng tổng quát trong khai triển: (4x – 1)12
b)Tìm hệ số của x8 trong khai triển: (4x – 1)12
Câu 3Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý và 2 quyển sách Hoá. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển.Tính xác suất sao cho:
a.Ba quyển sách lấy ra thuộc 3 môn khác nhau;
b.ít nhất lấy được 1 quyển sách Toán.Họ Tên : Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 11 CHƯƠNG 2
Đề số 2 Thời gian : 45 phút
Câu1: a)Đội tuyển học sinh giỏi gồm 21 em, trong đó có 8 học sinh khối 12, có 7 học sinh khối 11, có 6 học sinh khối 10. Cử 6 em đi dự trại hè sao cho mỗi khối có 2 em được chọn. Hỏi có bao nhiêu cách cử như vậy.
b) Giải phương trình: 
Câu 2: a)Tìm số hạng tổng quát trong khai triển: ( –)6
b)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển trên.
Câu 3: Túi bên phải có ba bi đỏ, hai bi xanh; túi bên trái có bốn bi đỏ, năm bi xanh. Lấy một bi từ mỗi túi một cách ngẫu nhiên.Tính xác suất sao cho:
Hai bi lấy ra cùng màu;
Hai bi lấy ra khác màu.

…………………………………………………………………………………………………………

Họ Tên : Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 11 CHƯƠNG 2
Đề số 2 Thời gian : 45 phút
Câu1: a)Đội tuyển học sinh giỏi gồm 21 em, trong đó có 8 học sinh khối 12, có 7 học sinh khối 11, có 6 học sinh khối 10. Cử 6 em đi dự trại hè sao cho mỗi khối có 2 em được chọn. Hỏi có bao nhiêu cách cử như vậy.
b) Giải phương trình: 
Câu 2 a)Tìm số hạng tổng quát trong khai triển: ( –)6 
b)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển trên.
Câu 3: Túi bên phải có ba bi đỏ, hai bi xanh; túi bên trái có bốn bi đỏ, năm bi xanh. Lấy một bi từ mỗi túi một cách ngẫu nhiên.Tính xác suất sao cho:
a.Hai bi lấy ra cùng màu;
b.Hai bi lấy ra khác màu.

Họ Tên : Lớp:
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ LỚP 11 CHƯƠNG 2
Đề số 3 Thời gian : 45 phút
Câu1: a) Cho 6 chữ số: 1; 2; 3; 4; 5; 6. Có thể tạo ra bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau?
b)Giải phương trình: 
Câu 2 ) a)Tìm số hạng tổng quát trong khai triển: 
b)Tìm số hạng không chứa x trong khai triển trên.
Câu 3: Hai bạn lớp A và hai bạn
 
Gửi ý kiến