Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kế hoạch thư viện 0506

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: UBND Quận Bình Thạnh
  Người gửi: Đinh Việt Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:18' 05-01-2009
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 116
  Số lượt thích: 0 người

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  QUẬN BÌNH THẠNH
  PHÒNG GIÁO DỤC

  
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số : 389/TB-GD Bình Thạnh, ngày 05 tháng 9 năm 2005.

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN – THIẾT BỊ –
  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
  NĂM HỌC 2005 – 2006

  - Căn cứ vào Phương hướng và nhiệm vụ năm học 2005-2006 của Ngành Giáo Dục quận Bình Thạnh;
  - Căn cứ công văn Hướng dẩn công tác thư viện trường học trong năm 2005 – 2006 của Nhà xuất bản Giáo Dục ;
  - Phòng Giáo Dục quận Bình Thạnh đề ra kế hoạch và chương trình hoạt động thư viện năm học 2005 – 2006 như sau:

  I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CHUNG :
  - Xây dựng hoạt động thư viện –Phòng thiết bị – Phòng thực hành thí nghiệm. Củng cố Tổ cộng tác viên Thư viện trường học; Tổ Thiết bị ĐDDH.
  - Xây dựng thư viện đạt chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD-ĐT.
  - Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể (năm, tháng, tuần) ở các tổ thư viện, thiết bị ĐDDH tại từng đơn vị.
  - Đảm bảo tiêu chuẩn về các loại sách báo trang bị tối thiểu cho trường học.
  - Củng cố cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn về trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho thư viện, cho hoạt động dạy và học, đặc biệt là phục vụ cho chương trình thay sách lớp 4 và lớp 9.
  - Trang bị đầy đủ ĐDDH theo danh mục tối thiểu mà Bộ đã qui định, tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường mà từng bước tự trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học.Ưu tiên cho việc mua sắm, trang bị thiết bị dạy học hiện đại, phục vụ cho yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy.Tăng cường quản lý việc cho mượn và sử dụng ĐDDH .
  - Đưa hoạt động thư viện, thực hành thí nghiệm vào nề nếp, đảm bảo nhân sự có nghiệp vụ (tối thiểu phải qua Sơ cấp nghiệp vụ thư viện, thiết bị),cương quyết không bố trí nhân sự không có nghiệp vụ.
  - Sử dụng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để bổ sung sách, báo cho tủ sách dùng chung và trang bị thiết bị, ĐDDH mới theo chương trình cuả các khối lớp.Chỉ tiêu: ngân sách tối thiểu dành để mua sắm sách báo, thiết bị chiếm khoảng 3 - 5% tổng ngân sách của nhà trường/năm.Các trường phải có kkế hoạch định mức chi cụ thể cho từng tháng.
  - Đảm bảo công tác kiểm kê, thanh lý, bảo quản tốt tài sản thư viện, thiết bị ĐDDH theo đúng qui định.
  - Đưa hoạt động thư viện, thiết bị, ĐDDH, thực hành thí nghiệm vào tiêu chuẩn thi đua cụ thể cuả từng trường.

  II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
  1/ Phòng GD – ĐT :
  Phối hợp với các trường trang bị đầy đủ thiết bị, ĐDDH, sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, nghiệp vụ theo qui chế.
  Phối hợp các công ty, các đơn vị có chức năng bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ thư viện, thiết bị.
  Tổ chức các lớp bồi dưỡng việc sử dụng và làm ĐDDH.
  Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện.
  Tổ chức kiểm tra, hướng dẩn nghiệp vụ thư viện, thiết bị trường học.
  Tham gia hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp thành phố.
  Tham gia hội thi cán bộ thiết bị giỏi cấp thành phố.
  Kiểm tra và đề nghị công nhận các thư viện đạt chuẩn. Phấn đấu có 9 trường THCS ( Trương Công Định - Cù Chính Lan - Lê Văn Tám – Lam Sơn – Nguyễn Văn Bé – Hà Huy Tập – Phú Mỹ – Thanh Đa – Bình Lợi Trung), tỷ lệ 56% và 12 trường TH ( Thanh Đa – Hồng Hà – Nguyễn Đình Chiểu- Hà Huy Tập – Bế Văn Đàn- Bình Hoà – Lam Sơn – Phù Đổng – Tô Vĩnh Diện – Nguyễn Bá Ngọc – Thạnh Mỹ Tây – Chu Văn An ) có thư viện đạt chuẩn, tỷ lệ 52% _ Trong đó có 06 trường có thư viện đạt danh hiệu tiên tiến, tỷ lệ 38%.
  Xây dựng 01 thư viện cho Phòng Giáo Dục.

  2/ Các trường học :
  Thành lập các Tổ nghiệp vụ ;
  + Tổ thư viện – Thiết bị /ĐDDH (bậc Tiểu Học)
  + Tổ thư viện – Thiết bị / ĐDDH –THTN ( bậc THCS)
  Gồm có Hiệu trưởng, tổ khối trưởng, cán bộ thư viện, cán bộ thiết bị, cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm.
  Có kế hoạch cụ thể, đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo qui định, cập nhật đầy
   
  Gửi ý kiến