Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch về Kiến thức Quốc phòng -An n

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Thị Thúy Hà
Ngày gửi: 20h:43' 13-01-2011
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 2028
Số lượt thích: 0 người


PHẦN MỞ ĐẦU


Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, quán triệt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong những năm qua công tác Quốc phòng- An ninh đã góp phần đạt được những thành tựu hết sức quan trọng là bảo vệ vững chắc chủ quyền độc lập, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Thông qua công tác giáo dục, bồi dưỡng Quốc phòng- An ninh, nhận thức và trách nhiệm của của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới có sự chuyển biến mạnh mẽ.
Bắc Kạn là tỉnh miền núi vùng cao được tái lập tháng 01 năm 1997, dân số hơn 29 vạn người với 7 dân tộc anh em sinh sống (gồm Tày, Kinh, Nùng, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay...). Từ khi tái lập đến nay, quán triệt và triển khai, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Bắc Kạn đã có sự phát triển rõ rệt và toàn diện trên các mặt. Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện; nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, chế độ và chính quyền, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, đời sống của một bộ phận nhân dân, đặc biệt là dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn…Lợi dụng tình hình đó các thế lực đã sử dụng nhiều thủ đoạn ``DBHB", nhằm gây mấy ổn định chính trị, phá hoại công cuộc phát triển kinh tế- xã hội, gây mất đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Một số thủ đoạn chúng áp dụng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua:
Lợi dụng địa hình miền núi hiểm trở, giao thông khó khăn, mật độ dân cư thưa, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chưa ổn định để truyền đạo trái pháp luật, kích động đồng bào cản trở việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tại các xã vùng cao, vùng sâu, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc Mông, Dao, chúng đã tiến hành truyền đạo Tin Lành bằng các hình thức: Tuyên truyền trực tiếp; cung cấp đài, đầu đĩa, băng cát-xét, băng đĩa hình; nghe đài nước ngoài phát thanh tiếng Mông tuyên truyền, giảng đạo. Các đối tượng tham gia truyền đạo, phát tán tài liệu gồm có: Khách du lịch (cả người nước ngoài, người trong nước) hoạt động ngoài chương trình, người di cư, người đến từ địa phương khác, hoạt động dưới danh nghĩa các tổ chức tôn giáo khác…;Vào các dịp bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, chúng phát tán tài liệu, rải tờ rơi ở một số nơi và lan truyền các thông tin với nội dung lợi dụng hiện tượng cán bộ tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ, phạm khuyết điểm để kích động, tạo dư luận. Việc này cũng đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới tư tưởng của cán bộ, nhân dân, tạo ra những bức xúc trong quần chúng, làm giảm niềm tin của quần chúng đối với Đảng; Các đài phát thanh, truyền hình vệ tinh, mạng điện tử internet cũng được các thế lực thù địch sử dụng để tuyên truyền, tung tin nói xấu cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tán phát, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, nhằm phủ định chủ nghĩa Mác– Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng ta, phủ định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đả kích sự lãnh đạo của Đảng và xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử cách mạng của Đảng và nhân dân ta, kích động chống đối bạo loạn. Một số đối tượng sau khi nghe đài, truy cập các trang web có nội dung xấu đã truyền đi những thông tin, gây ra tin đồn không có lợi trong xã hội; Mặt khác, việc lén lút lưu hành, phát tán, bán và cho thuê những băng, đĩa hình, ấn phẩm có nội dung xấu, ngoài luồng cũng đã gây ảnh hưởng xấu tới tư tưởng, tình cảm, lối sống của lớp trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh– sinh viên.
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Kạn là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ về công tác Tư tưởng- Văn hoá, Khoa giáo và Lịch sử Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã làm tốt các công tác:
-
No_avatar
bài thu hoạch này viết hay đấy!
 
Gửi ý kiến