Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HSG LỚP 5 CẤP TRƯỜNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Quảng
Ngày gửi: 10h:54' 16-02-2011
Dung lượng: 18.6 KB
Số lượt tải: 1145
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2010 -2011 LỚP 5
Môn: Toán Thời gian: 60 phút
Câu 1 ( 3điểm ) : Tính :

6 𝑋 7 𝑋 8 𝑋 9 𝑋 1
18 𝑋 16 𝑋 14 𝑋 12 𝑋 2
Câu 2 ( 3điểm ) : Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất :
2,5 x 16,27 x 4 + 7,3 b) 8,12 x 7 + 8,12 x 5 – 8,12 x 2
Câu 3 ( 3điểm ) :
a/ Tìm X :
7 x X + 1782 = 1852
b/ Tìm giá trị của số X sao cho:
3,9 < X < 4,1
Câu 4 ( 3điểm ) : Tìm ý đúng trong các trường hợp sau :
a/ Phân số
3
4 viết dưới dạng số thập phân :
0,34 B. 0,75 C. 7,5 D. 3,4
b/ Một hình tam giác có diệt tích là 624,72 m2 và chiều cao là 27,4 m . Cạnh đáy của tam giác đó là :
22,8 m B. 44,6 m C. 45,6 m D. 46,5 m
c/ Tỉ số phần trăm của hai số 19 và 30 là:
63,33 B. 36,33% C. 633,3% D. 6,333%
Câu 5 (3điểm): Một xưởng may đã dùng hết 345 m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét ?
Câu 6 ( 3điểm ) : Một hình thang có đáy lớn 12 cm , đáy bé 8 cm và diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 10 cm . Tính chiều cao hình thang ?
(Trình bày bài sạch đẹp 2 điểm)
ĐÁP ÁN CHẤM THI HS GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN
Năm học 2010 – 2011. Môn: Toán
Câu 1 (3 điểm ) :

6 𝑋 7 𝑋 8 𝑋 9 𝑋 1
18 𝑋 16 𝑋 14 𝑋 12 𝑋 2 =
6
12 x
7
14 x
8
16 x
9
18 x
1
2
=
1
2 x
1
2 x
1
2 x
1
2 x
1
2 =
1
32

Câu 2 ( 3điểm ) :
2,5 x16,27 x 4 + 7,3 = ( 2,5 x 4 ) x 16,27 + 7,3
= 10 x 16,27 + 7,3
= 162,7 + 7,3
= 170
8,12 x 7 + 8,12 x 5 – 8,12 x 2 = 8,12 x ( 7 + 5 – 2 )
= 8,12 x10
= 81,2
Câu 3 ( 3điểm ) :
a) 7 x X + 1782 = 1852 b ) Giá trị của số X là: 4
7 x X = 1852 – 1782 3,9 < 4 < 4,1
7 x X = 70
X = 70 : 7
X = 10
Câu 4 ( 3điểm ) : a) B . 0,75 b) C . 45,6 m c) A. 63,33%
Câu 5 (3 điểm) :
Bài giải
Số vải may quần là:
40 x 345 : 100 = 138 (m)
Số vải may áo là:
345 – 138 = 207 (m)
Đáp số: 207 m
Câu 6 ( 3điểm ) :
Bài giải
Diện tích hình vuông là :
10 x 10 = 100 ( cm2 )
Vì diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông .
Tổng hai cạnh đáy của hình thang là :
12 + 8 = 20 ( cm )
Chiều cao của hình thang là :
100 x 2 : 20 = 10 ( cm )
Đáp số : 10 ( cm )
(Trình bày sạch đẹp 2 điểm)


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2010 – 2011
LỚP 5
Môn : Tiếng Việt Thời gian : 60 phút

Câu 1 ( 2điểm ) : Tìm từ đồng nghĩa với từ :
a) Nhân hậu ;
b) Trung thực ;
Câu 2 ( 3điểm ) : Tìm vế câu sau chỉ nguyên nhân hay kết quả ? Chỉ ra cặp quan hệ từ đó ?
Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo , thái khoai .
Câu 3 ( 4điểm ) : Trong bài thơ Hành trình của bày ong của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu (Tiếng Việt 5 tập I ) có câu :
“Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa
No_avatar

Không biết ngượngKhông biết ngượngKhông biết ngượngKhông biết ngượngKhông biết ngượngtot Không biết ngượng

Không biết ngượngKhông biết ngượngKhông biết ngượngKhông biết ngượngKhông biết ngượng

 
Gửi ý kiến