Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi môn toán lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: đã có trong đây từ lâu
Người gửi: aldajfla
Ngày gửi: 17h:49' 24-02-2011
Dung lượng: 222.5 KB
Số lượt tải: 714
Số lượt thích: 0 người

đề kiểm tra cuối năm môn toán 6 đề9
Bài 1.
1/ Chọn đáp án đúng a) Số nghịch đảo của là : A. B. 13 C. - 13 D. Một số khác
b) Kết quả của biểu thức 4 + 7 – 3 : - 1 là : AB. C. D.
2/ Chỉ ra đáp án sai x mà 3x – 60% = - 1,5 Là: A. B. C. – 0, 625 D.
3/ Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho AB = OA. Chọn đáp án đúng
A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B. B. Hai điểm A và B nằm về cùng một phía đối với diểm O
C. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A D. Điểm B có thể nằm trên tia AO hoặc trên tia đối của tia AO
Bài 2. 1/ Tính giá trị của biểu thức : + : 5 - . ( - 3 )2 2/ Tìm x : 25 . x – 23 . x + x = ( 55 : 52 ) . 2
Bài 3.Tổng kết năm học, bốn lớp 6A, 6B, 6C, 6D có 75 em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Số học sinh tiên tiến lớp 6A bằng tổng số học sinh tiên tiến khối 6, số học sinh tiên tiến lớp 6B bằng 108% số học sinh tiên tiến lớp 6A, số học sinh tiên tiến lớp 6C nhiều hơn lớp 6D là3 em
a) Tính số học sinh tiên tiến mỗi lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh tiên tiến lớp 6D so với số học sinh tiên tiến cả khối 6
Bài 4. Cho hai góc xOy và yOz kề nhau. Biết góc xOy bằng 350 và góc yOz bằng 700
a) Tính góc xOz
b) Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tia Oy cólà tia phân giác của góc xOm không? Vì sao?
c) Gọi On là tia đối của tia Ox. Tính góc nOz.
Bài 5. Chứng minh rằng: + + ... + < 1


đề kiểm tra cuối năm môn toán 6 đề10

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng a) + bằng: A. B. C.
b) – ( - 85 ) + 15 bằng : A. -70 B. -100 C. 70 c) bằng : A. B. C.
d) Kết quả rút gọn của phân số đến tối giản là : A. B. C.
Bài 2. Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
A = . + . + 1B = C =
Bài 3. Tìm x, biết: a) 1 – (5= 0 b) 4,85 – ( 3+ 1, 105 ) < x < 9,1 – (6, 85 - 2(x ( Z )
Bài 4. Tổng kết năm học 4 lớp 6A, 6B, 6C, 6D có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A bằng tổng số học sinh giỏi của khối 6. Số học sinh giỏi của lớp 6B bằng 120% số học sinh của lớp 6A. Số học sinh giỏi của lớp 6C nhiều hơn 6D là 2 em.
a) Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi lớp 6A so với số học sinh giỏi cả khối 6
Bài 5. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 800; góc xOz bằng 1200.
a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b) Vẽ Om là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOm.
Bài 6
a) Cho biểu thức A = ( n ( Z ) Với giá trị nào của n thì A là số nguyên ?
b)Tìm n để
Avatar

Cau mày

 

 
Gửi ý kiến