Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De LTDH 17-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quí Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:13' 11-03-2011
Dung lượng: 328.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 17. Năm học 2009-2010
Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút
(Số câu trắc nghiệm: 50 câu)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (GỒM 40 CÂU)
Câu 1: Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm
A. 5,75%. B. 2,25%. C. 10,25 %. D. 25%.
Câu 2: Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng . Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng. Tìm hệ thức liên hệ giữa A và .
A.  = 2πA/3. B.  = 2πA. C.  = 3πA/4. D.  = 3πA/2.
Câu 3: Một mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể, mạch gồm tụ điện C = 40pF, cuộn dây L = 1mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 5mA. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ bằng
A. 50 V B. 25 V C. 25V D. 45V
Câu 4: Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động bằng dòng xoay chiều tần số 50Hz. Tại trục quay của rôto, mỗi cuộn dây tạo ra từ trường có cảm ứng từ cực đại B0. Ở thời điểm t, cảm ứng từ tổng hợp do 3 cuộn dây gây ra tại trục quay là  thì sau 0,01s, cảm ứng từ tổng hợp tại đó là:
A.  B. . C. . D. 4B0
Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos100t ( U0 = const) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần R thay đổi được. Biết , . Để công suất đoạn mạch đạt cực đại thì điện trở thuần có giá trị bằng
A. 74 B. 72 C. 75 D. 78
Câu 6: Trong thí nghiệm I–âng bằng áng sáng trắng có bước sóng từ đến  , khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân trung tâm 4mm là:
A. 4 B. 7 C. 6 D. 5
Câu 7: Các nguyên tử hyđro được kích thích để electron của nguyên tử chuyển sang quỹ đạo O. Số bức xạ mà các nguyên tử hydro này có thể phát ra là:
A.7 B. 8 C. 9 D. 10
Câu 8 : Dùng một prôtôn có động năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân Na đứng yên sinh ra hạt ỏ và hạt X. Phản ứng không bức xạ ó. Biết động năng hạt ỏ là 6,6 MeV. Tính động năng hạt nhân X. Cho: mP = 1,0073 u; mNa = 22,98503 u; mX = 19,9869 u; mỏ = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c2
A. WX = 2, 64 MeV; B. WX = 4,68 MeV; C. WX = 8,52 MeV; D. WX = 3,43MeV;
Câu 9. Hạt vi mô được tạo thành trong phản ứng huỷ cặp electron-pozitron là :
A. Phôton B.Photon gam-ma C. Phôton hồng ngoại D. Photon tử ngoại
Câu 10. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lệch cực tiểu. Chiết suất của lăng kính đối với tia tím là nt = . Để cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới phải giảm 150 . Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ:
A.1,5867 B. 1,4412 C. 1,4792 D.1,4142
Câu 11: Hạt triti(T) và hạt đơtriti(D) tham gia phản ứng kết hợp tạo thành hạt nhân X và notron và toả năng lượng là 18,06 MeV. Cho biết năng lượng liên kết riêng của T, X lần lượt là 2,7 MeV/nuclon và 7,1 MeV/nuclon thì năng lượng liên kết riêng của hạt D là :
A. 4,12 MeV B. 2,14 MeV C. 1,12 MeV D. 4, 21 MeV
Câu 12: Để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm electron có động năng lớn bắn vào:
A.Một chất rắn khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn. B.Một chất rắn có nguyên tử lượng bất kì.
C.Một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn. D
 
Gửi ý kiến