Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HSG Sử của Sóc Trăng năm 2009 ( có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Giao Ngôn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:31' 04-02-2009
Dung lượng: 108.5 KB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KÌ THI OLYMPIC ĐBSCL
SÓC TRĂNG Năm học 2008 – 2009
-----o0o----- ----------///----------
Đề chính thức
Môn : Lịch Sử –Lớp 12
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể phát đề)
_________________
(Đề thi này có 1 trang gồm 5 câu)


Câu hỏi:
Câu 1: (4 điểm)
So sánh những điểm giống nhau và khác nhau về trật tự thế giới giữa hai thời kì theo Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn và Trật tự hai cực Ianta?

Câu 2: (4 điểm)
Xu thế toàn cầu hoá thể hiện trong lĩnh vực nào? Tại sao nói: Toàn cầu hoá vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? Liên hệ Việt nam trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay?

Câu 3: (4 điểm)
Hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918? Hãy phân tích một sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử đó và những giai đoạn tiếp theo?

Câu 4: (4 điểm)
Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong thời đại mới?

Câu 5: (4 điểm)
Lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1930 - 1931 với cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 trên các mặt: Mục tiêu, lực lượng tham gia, hình thức và phương pháp đấu tranh, kết quả và ý nghĩa lịch sử?

-----Hết-----

ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ
Môn: Lịch Sử

Câu 1: (4 điểm)
So sánh những điểm giống nhau và khác nhau về trật tự thế giới giữa hai thời kì theo Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự hai cực Ianta?

Hướng dẫn chấm
a.Giống nhau: (1,5 điểm)
- Đều là kết quả của những cuộc chiến tranh đẫm máu trong lịch sử nhân loại. (0,5điểm)
- Đều do các cường quốc thắng trận lập nên để phục vụ những lợi ích cao nhất của họ. ( 0,5 điểm)
- Đều có các tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và duy trì trật tự thế giới. ( Hội quốc liên , Liên hiệp quốc). ( 0,5 điểm)
b. Khác nhau: (2,5 điểm)
- Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt so với trật tự thế giới theo Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn là sự hiện diện của Liên Xô. Giữa hai cực có sự khác biệt, đối lập về hệ tư tưởng và vai trò đối với sự nghiệp cách mạng thế giới. (0,75điểm)
- Về cơ cấu tổ chức, giải quyết chiến tranh và duy trì hoà bình cũng như việc kí kết các hoà ước với các nước chiến bại hoàn toàn khác. Trật tự hai cực Ianta thể hiện rõ sự tích cực và tiến bộ hơn hẳn. (0,5 điểm)
- Liên hiệp quốc có vai trò là tổ chức thương mại toàn cầu mang tính toàn diện và tiến bộ hơn hẳn so với Hội quốc liên. ( 0,5 điểm)
- Sự sụp đỗ của hai trật tự thế giới dẫn tới những hệ quả khác nhau: Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn sụp đỗ dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai, còn trật tự hai cực Ianta sụp đỗ dẫn tới sự sụp đỗ của Liên Xô và kết thức thời kì “ chiến tranh lạnh”. (0,75điểm)Câu 2: (4 điểm)
Xu thế toàn cầu hoá thể hiện trong lĩnh vực nào? Tại sao nói: Toàn cầu hoá vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? Liên hệ Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay?

Hướng dẫn chấm

a.Biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá: (1 điểm)
- Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ quốc tế . (0,25 điểm)
- Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. (0,25 điểm)
- Sự sát nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn. (0,25 điểm)
- Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại tài chánh quốc tế và khu vực.
 
Gửi ý kiến