Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phương pháp giải Bài tập Ancol

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Nam Ninh (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:25' 02-04-2011
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 4776
Số lượt thích: 1 người (Trâng Tùng Sơn)

DẠNG 1
BÀI TẬP ANCOL TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI KIỀM


A- CƠ SỞ LÝ THUYẾT
 (1)
1. Nhận xét:
* 
+)  +) 
Như vậy nếu  thì đó là ancol đơn chức. Còn  thì đó là ancol 2 chức, nếu là hỗn hợp các ancol thì đó là hỗn hợp các ancol 2 chức hoặc có 1 ancol đơn chức và ancol còn lại có số nhóm chức lớn hơn 2.
+) Nếu  thì đó là ancol đa chức.
+) Nếu hỗn hợp 2 ancol mà  thì có 1 ancol đơn chức.
2. Chú ý
- Nếu cho ancol tác dụng với Na thì chỉ xảy ra phản ứng (1).
- Nếu cho dung dịch ancol tác dụng với Na thì ngoài (1) còn xảy ra phản ứng giữa nước với Na. Hai phản ứng này xảy ra đồng thời.
- Theo Định luật bảo toàn khối lượng: mancol + mNa ban đầu = mchất rắn sau phản ứng + 
- Các công thức tổng quát của một số ancol cần nhớ:
+ Ancol no, đơn chức : CnH2n+1OH.
+ Ancol đơn chức : R-OH hoặc CnH2n+1-2kOH.
+ Ancol đơn chức chứa 1 nối đôi : CnH2n-1OH.
+ Ancol đa chức bất kì : CnH2n+2-2k-x(OH)x.
+ Ancol no, đa chức : CnH2n+2-x(OH)x.
- Nếu chất hữu cơ X chứa 3 nguyên tố C, H, O mà tác dụng được với Na hoặc K thì X chứa chức OH (của ancol hoặc phenol) hoặc chứa chức COOH (của axit). Nhưng nếu X không tác dụng với dung dịch kiềm thì X là ancol.B- BÀI TẬP VẬN DỤNG
I – PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1:Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27,30C và 0,88 atm). Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH)
Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2 .Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc
a.Tính m (6 gam)
b.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này )
Bài 3:Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C,H,O) .Khi hóa hơi 0,31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Mặt khác cũng 0,31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2)
Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượ A thì thu được 9,24 gam CO2 . Mặt khác khi cho 0,1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc) .
Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3)
Bài 5 : X là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3,5 mol O2 .Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1,5 mol O2 .Tìm công thức phân tử của X (C3H8O)
Bài 6 :Cho 0,05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít H2 (đktc).Nếu cho 7,6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).
a.Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A . ĐS: C3H6(OH)2
b.Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam
Bài 7:Cho 11,95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3,64 lít H2 đktc .Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp
(0,125 mol C2H5OH và 0,1 mol C2H4(OH)2 0,1 mol )
Bài 8:Cho 15,2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4,48 lít khí H2 đktc .Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4,9 gam Cu(OH)2
Xác định công thức phân tử của rượu A (C3H7OH)
Bài 9: Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A
No_avatar

tôi mong có những bài giải mẫu để hướng dẫn cách giải cụ thể hơn.

No_avatar

không có lời giải ạ :(

No_avatar

hi vong se co loi giai

 

 
Gửi ý kiến