Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi HK 2 vat li 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hồng
Ngày gửi: 12h:57' 19-04-2011
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người

Bài kiểm tra chất lượng học kì I (2010 – 1011)
Đề A

Môn thi : Vật lí 7
Thời gian : 45 phút
SBDTrường THCS Thọ Lộc
Họ tên : ....................................Lớp................
Giám thị 1: ............................
Giám thị 2: ............................
Số phách


Điểm bằng số
................................
Điểm bằng chữ
...............................
Giám khảo
..............................................
Số phách


Đề A

Đề bài :
Câu 1: Một điểm sáng S đặt trước gương như hình vẽ . A
a) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương.
b) Vẽ và nêu cách vẽ một tia tới SI cho tai phản xạ đi qua điểm A . S
c) Giữ nguyên tia tới, vẽ 1 vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ
có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới
Câu 2: Vật A trong 5 giây thực hiện được 20 dao động .Vật B trong 8 giây thực hiện được 24 dao động.
Tính tần số dao động của mỗi vật ?
Trong hai vật , vật nào phát ra âm cao hơn, vì sao ?
Tính số dao động của mỗi vật trong 1 phút ?
Câu 3 : Tại sao tiếng nói của ta trong phòng kín và trống trải nghe oang oang không được thật giọng . Tại sao trong phòng có nhiều người hoặc đồ đạc thì tiếng nói thật giọng hơn.
Câu 4: Khi nào ta quan sát thấy hiện tượng nhật thực toàn phần ?
Bài làm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................
Bài kiểm tra chất lượng học kì I (2010 – 1011)
Đề B

Môn thi : Vật lí 7
Thời gian : 45 phút
SBDTrường THCS Thọ Lộc
Họ tên : ....................................Lớp................
Giám thị 1: ............................
Giám thị 2: ............................
Số phách


Điểm bằng số
................................
Điểm bằng chữ
...............................
Giám khảo
..............................................
Số phách


Đề B

Đề bài :
Câu 1: Một điểm sáng S đặt trước gương như hình vẽ . S
a) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương.
b) Vẽ và nêu cách vẽ một tia tới SI cho tia phản xạ đi qua điểm A . A
c) Giữ nguyên tia tới, vẽ 1 vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ
có phươngằnm ngang chiểu từ phải qua trái
Câu 2: Vật A trong 10 giây thực hiện được 1,5 dao động .Vật B trong 4 giây thực hiện được 20 dao động.
Tính tần số dao động của mỗi vật?
Trong hai vật , vật nào phát ra âm cao hơn, vì sao?
Tính số dao động của mỗi vật trong 1 phút?
Câu 3 : Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao ?
Câu 4: Khi nào ta quan sát thấy hiện tượng nguyệt thực?
Bài làm
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thí sinh không được chép vào phần gạch chéo này !


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm (2010 – 1011)
Đề A

Môn thi : Vật lí 7
Thời gian : 45 phút
SBDTrường THCS Thọ Lộc
Họ tên
 
Gửi ý kiến