Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI-ĐÁP ÁN-MA TRẬN CÔNG NGHỆ 9-HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: GIAUVO
Người gửi: Giau Vo
Ngày gửi: 15h:42' 03-05-2011
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên :………………..
Lớp : …………………….
Trường :………………….
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn : Công nghệ 9
Thời gian : 45 phút.
Năm học : 2010 - 2011
ĐIỂM


A.:TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 4,0 ĐIỂM) Mỗi câu 0,5điểm.
* Khoanh tròn một chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng.
Câu 1: Cây chôm chôm là cây ăn quả đặc sản ở vùng nào ? (0,5đ)
A. Bắc bộ. B. Nam bộ. C. trung bộ. D. Cả 3 miền.
Câu 2 : Nhiệt độ phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây xoài là : (0,5đ)
A. 220C - 240C B. 240C - 260C C. 260C - 280C D. > 300C
Câu 3. Cây xoài có những loại hoa nào ? (0,5đ)
A. Hoa đực và hoa cái. B. Hoa lưỡng tính và hoa cái.
C. Hoa đực và hoa lưỡng tính. D. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.
Câu 4. Khoảng cách trồng xoài là : (0,5đ)
A. 10 x 10m. B. 12 x 12m. C. 14 x 14m. D. Tùy theo giống và đất đai.
Câu 5. Tỉ lệ phân N:P:K = 1:1:1 dùng để bón thúc cho loại cây ăn quả nào sau đây ?(0,5đ).
A. Nhãn. B. Xoài. C. Vải. D. Chôm chôm.
Câu 6 . Loại đất nào thích hợp nhất cho cây xoài : (0,5đ).
A. Đất đồi. B. Đất cát. C. Đất có nhiều sét. D. Đất phù sa ven sông.
Câu 7. Khi bón thúc cho cây chôm chôm loại phân nào cần được bón nhiều ? (0,5đ).
A. Đạm. B. Kali. C. Lân. D. Đạm và kali.
Câu 8 . Đất trồng nào thích hợp nhất cho cây chôm chôm ? (0,5đ).
A. Đất đồi. B. Đất cát. C. Đất thịt pha cát. D. Đất phù sa ven sông.
II PHẦN TỰ LUẬN : (6,0 ĐIỂM)
Câu 9 . Trồng cây ăn quả có tác dụng lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái như thế nào ? (1,5điểm)
Câu 10 . Nói rõ qui trình bón phân thúc cho cây ăn quả ? (2,0 điểm)
Câu 11 . Trình bày chi tiết qui trình thực thành làm xi rô quả ? (2,5 điểm)
Bài làm :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Môn: CÔNG NGHỆ 9 Thời gian: 45 phút

Mức độ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài, chôm chôm.
Câu 1,6,8
1,5đ


Câu 2,3
1,0đ
2,5đ

2. Trồng cây ăn quả
Câu 4
0,5đ


Câu 9
1,5đ


2,0đ

3. Bón phân thúc cho cây ăn quả.


Câu 5,7
1,0đ


Câu 10
2,0đ
3,0đ

4. Làm Xi-rô quả

Câu 11
2,5đ
2,5đ

Tổng cộng
2,0đ

2,0đ
1,5đ

4,0đ

10,0đ


2,0đ
3,5đ
4,5đĐÁP ÁN : CÔNG NGHỆ 9

I. TRẮC NGHIỆM: (12 câu X 0,5 = 6 đ)
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8


Đáp án

A


B
X
X


X

C


X
X


DX

X
 
Gửi ý kiến