Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi thu dai hoc chuyen ha long

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Ngân Hoa
Ngày gửi: 15h:08' 22-05-2011
Dung lượng: 766.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
------------------
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

001: Oxi hóa hoàn toàn 2,24 lít (đktc) hh X gồm hơi 2 ancol no, đơn chức kế tiếp được hỗn hợp Y gồm 2 anđehit. Cho Y tác dụng với Ag2O dư trong NH3 được 34,56 gam Ag. Số mol mỗi rượu trong X là:
A. 0,06 và 0,04 B. 0,05 và 0,05 C. 0,03 và 0,07 D. 0,02 và 0,08
002: Cho phản ứng: C4H6O2 + NaOH→ B + D; D + Z → E + Ag. B có thể điều chế trực tiếp được CH4. Vậy B có thể là:
A. CH3COONa B. C2H5COONa C. A, B đều đúng D. A, B đều sai
003: Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỷ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140oC thu được m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40% . Giá trị của m là
A. 28,4 gam B. 23,72 gam C. 19,04 gam D. 53,76 gam
004: Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, dung dịch C6H5ONa, dung dịch NaOH, dung dịch CH3COOH, dung dịch HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau có xt , số cặp chất có phản ứng xảy ra là:
A. 9 B. 8 C. 10 D. 12
005: C3H6O2 tham gia phản ứng tráng gương. Số công thức cấu tạo mạch hở phù hợp của C3H6O2 là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
006: Chất X có công thức phân tử C4H8O, biết X tác dụng với H2 (Ni,to) tạo ra Butan-1-ol . Số chất mạch hở phù hợp với X là:
A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
007: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là:
A. 5,6 gam B. 3,28 gam C. 6,4 gam D. 4,88 gam
008: Cho một andehit X mạch hở, biết rằng 1 mol X tác dụng vừa hết 3 mol H2 (xt:Ni,to) thu được chất Y, 1 mol chất Y tác dụng hết với Na tạo ra 1 mol H2. Công thức tổng quát của X là:
A. CnH2n-1CHO B. CnH2n(CHO)2 C. CnH2n-1(CHO) D. CnH2n-2(CHO)2
009: Cho V lít hỗn hợp khí X gồm H2, C2H2, C2H4 , trong đó số mol của C2H2 bằng số mol của C2H4 đi qua Ni nung nóng (hiệu suất đạt 100%) thu được 11,2 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc), biết tỷ khối hơi của hỗn hợp Y đối với H2 là 6,6. Nếu cho V lít hỗn hợp X đi qua dung dịch Brom dư thì khối lượng bình Brom tăng:
A. 5,4 gam B. 2,7 gam C. 6,6 gam D. 4,4 gam
010: Khi thủy phân trong môi trường kiềm (dư) các đồng phân có cùng công thức phân tử C4H8Cl2 thì số đồng phân cho sản phẩm có khả năng phản ứng Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng tạo ra dung dịch màu xanh lam đậm là:
A. 4 B. 6 C. 5 D. 3
011: Có các hợp chất chỉ chứa các nguyên tố C, H, O có phân tử khối bằng 60 đvC. Những chất CxHyOz trong số các chất đó thoả mãn sơ đồ sau:
CxHyOz → CxHy-2 → A1 → B1 → Glixerol.
Chúng là:
A. C2H4O2 B. C3H8O C. HCOOCH3 D. C2H5OCH3
012: Pôlime có cùng nguồn gốc với Amilôzo là :
A. Polivinylclorua B. Xenlulozo C. Cao su buna D. Tơ nilon-6
013: Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol hỗn hợp hai ancol no mạch hở thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dd thay đổi như thế nào ?
A. tăng 11,55 gam B. Giảm 11,
 
Gửi ý kiến