Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BT TO HOP -XAC SUAT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thanh
Ngày gửi: 13h:36' 02-09-2011
Dung lượng: 128.5 KB
Số lượt tải: 1172
Số lượt thích: 0 người
Chương II.TỔ HỢP -XÁC SUẤT
Bài 1. QUI
1/ QUY TẮC CỘNG
QUY TẮC
Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m+n cách thực hiện.
Chú ý . Quy tắc cộng có thể mở rộng cho nhiều trường hợp.
2/ QUY TẮC NHÂN
QUY TẮC
Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động liên tiếp. Nếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có m.n cách hoàn thành công việc.
Chú ý . Quy tắc nhân có thể mở rộng cho nhiều trường hợp.Bài 1. Trong đội văn nghệ có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một đôi song ca nam- nữ?
Bài 2. Trong một lớp có 17 bạn nam và 15 bạn nữ . Hỏi có bao nhiêu cách chọn
a/ Một bạn phụ trách quỹ lớp ?
b/ Hai bạn, trong đó có một nam và một nữ?
Bài 3. Trên giá có 9 quyển sách tiếng Việt khác nhau, 7 quyển sách tiếng Anh khác nhau và 6 quyển sách tiếng Pháp khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn
a/ Một quyển sách?
b/ Ba quyển sách tiếng khác nhau?
c/ Hai quyển sách tiếng khác nhau?
Bài 4.các chữ số 1;2;3 .Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên :
a/ một chữ số;
b/ có các chữ số phân biệt.
Bài 5. Có bao nhiêu số tự nhiên có tính chất:
a/ Là số chẵn và có hai chữ số ( không nhất thiết khác nhau);
b/ Là số lẻ và có hai chữ số ( không nhất thiết khác nhau);
c/ Là số lẻ và có hai chữ số khác nhau;
d/ Là số chẵn và có hai chữ số khác nhau;
Bài 6.Cho tập hợp A = ( 1;2;3;4;5;6 (
a/ Có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau hình thành từ tập A.
b/ Có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau hình thành từ tập A và số đó chia hết cho 2.
c/ Có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau hình thành từ tập A và số đó chia hết cho 5.
Bài 7.Cho các chữ số 0.1.2.3,4.5.6. Có bao nhiêu số tự nhiên :
a/ Chẵn có 4 chữ số khác nhau?
b/ Có 4 chữ số khác nhau trong đó luôn có mặt chữ số 5.
c/ Lẻ có 5 chữ số khác nhau?

Bài 2.HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP - TỔ HỢP

HOÁN VỊ
1. Định nghĩa : Cho tập hợp A gồm n phần tử ( n ( 1) . kết quả của sự sắp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó
2. Số hoán vị của n phần tử :
Nếu kí hiệu số hoán vị của n phần tử là Pn thì Pn = n! = 1.2.3………(n-1).n


Bài 1.Từ các chữ số 1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.
Bài 2.Từ các chữ số 3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.Tính tổng tất cả các số đó.
Bài 3. Một cái khay tròn đựng bánh kẹo ngày Tết có 6 ngăn hình quạt mẫu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách bày 6 loại bánh kẹo vào 6 ngăn đó?
Bài 4.Có 7 quyển sách Toán khác nhau , 6 quyển sách Lý khác nhau và 4 quyển sách Hóa khác nhau . Hỏi có bao nhiêu cách xếp số sách trên lên một kệ dài, sao cho :
a/ Các quyển sách được xếp tùy ý .
b/ Các quyển sách cùng môn được xếp cạnh nhau .
Bài 5.
a/ Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và đều lớn hơn 5.
b/ Tính tổng của tất cả các số đó .

CHỈNH HỢP
1. Định nghĩa : Cho tập hợp A có n phần tử( n ( 1) .
quả của việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp thứ tự chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đcho.
2
 
Gửi ý kiến