Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA 45' CHƯƠNG CÓ MA TRẬN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Thanh Tân
Ngày gửi: 21h:24' 05-09-2011
Dung lượng: 88.0 KB
Số lượt tải: 296
Số lượt thích: 0 người
KIÊM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 LỚP 11

BẢNG TRỌNG SỐ

Nội dung
Tổng số tiết
Tiết LT
Chỉ số
Trọng số
Số câu
Điểm số
LT
VD
LT
VD
LT
VD
LT
VD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TỪ TRƯỜNG (10 tiết)
10
6
7.6
2.4
76.0
24.0
19
6
7.6
2.40

Tổng
10
6
7.6
2.4
76.0
24.0
19
6
7.60
2.400KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: VẬT LÝ Lớp: 11 CB
(Thời gian kiểm tra: 45 phút )
Tên Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
(cấp độ 1)
Thông hiểu
(cấp độ 2)
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
(cấp độ 3)
Cấp độ cao
(cấp độ 4)


TỪ TRƯỜNG


Chủ đề 1
Từ trường, từ phổ, đường dẫn từ
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Nêu được từ trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì.
1, 5
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Biết và nêu được đặc điểm các đường sức từ biểu diễn từ trường của thanh nam châm thẳng, nam châm chữ U. 2, 25
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Biết vẽ biểu diễn đường sức từ của thanh nam châm thẳng, nam châm chữ U.
 Chuẩn KT, KNcầnkiểm tra


Số câu : 4
Số điểm : 1.6
Tỉ lệ % : 16%
Số câu; 2
Số điểm:0.8
8%
Số câu: 2
Số điểm: 0.8
8%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
.%

Chủ đề 2
Lực từ tác dụng lên dòng điện ,cảm ứng từ
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Biết được vectơ lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường đều.
11, 15
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Viết được công thức tính lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều
19, 22
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Vẽ được các đường sức từ biểu diễn và nêu được đặc điểm các đường sức từ biểu diễn từ trường của từ trường đều.
7
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra


Số câu : 5
Số điểm : 2
Tỉ lệ % : 20%
Số câu; 2
Số điểm:0.8
8%
Số câu: 2
Số điểm: 0.8
8%
Số câu: 1
Số điểm: 0.4
4%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
.%

Chủ đề 3
Từ trường của dòng điện thẳng dài
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Biết cách vẽ các đường sức từ biểu diễn và nêu được đặc điểm các đường sức từ biểu diễn từ trường của dòng điện thẳng dài.
17, 18
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Viết được công thức tính cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn.
9, 23
Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường và xác định được độ lớn, phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài.
 
Gửi ý kiến