Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề Kiểm tra KSCL đầu năm Môn Toán+Tiếng Việt Lớp 5 (Có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:19' 08-09-2011
Dung lượng: 81.5 KB
Số lượt tải: 2304
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU 1

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC

ĐỀ BÀI


Giáo viên kiểm tra học sinh đọc một đoạn hoặc một bài văn trong chương trình Tập đọc Lớp 5 từ tuần 1 đến tuần 5. Bằng hình thức cho học sinh bốc thăm chọn bài đọc cho mình. Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả lời tìm hiểu nội dung bài tập đọc.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ NHƯ SAU:


- Đọc đúng, đọc lưu loát toàn bài; biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung bài tập đọc, sai không quá 2 lỗi ; trả lời được câu hỏi do giáo viên đặt ra (Cho 9- 10 điểm).

- Đọc đúng, đọc lưu loát toàn bài; bước đầu biết đọc diễn cảm, sai không quá 4 lỗi; trả lời được câu hỏi do giáo viên đặt ra (Cho 7- 8 điểm).

- Đọc đúng, đọc lưu loát toàn bài; chưa biết đọc diễn cảm, sai không quá 6 lỗi (Cho 5 – 6 điểm).

- Đọc chưa lưu loát sai trên 6 lỗi (cho 3-4 điểm).

- Đọc đánh vần sai trên 6 lỗi (cho 3-4 điểm).


( Trên đây là những gợi ý cơ bản về cách đánh giá cho điểm. Trong khi chấm ngời chấm vận dụng linh hoạt với đáp án chấm để chấm sát thực với bài đọc của học sinh )

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU 1

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TOÁN LỚP 5
( Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian chép đề )

Bài 1: (1điểm)
Đọc các số sau: 8932; 13064
Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
1567; 1590; 897; 10261

Bài 2: (4 điểm) Đặt tính rồi tính
a. 47 836 + 5409 b. 80 200 –19 194
c. 428 x 13 d. 7368 : 24


Bài 3 :(2điểm) Tìm x:

a. x x = b. : x = 

Bài 4: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 tấn 90 kg = … kg
12 000 kg = … tấn

Bài 5: (2điểm)
Môt thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m , chiều rộng bằng chiều dài Hãy tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

..............................................................................................................TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU 1

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TOÁN LỚP 5

Bài 1: ( 1điểm ) Mỗi ý đúng cho (0,5 điểm)
a. Mỗi ý đúng cho (0,25 điểm)
- Số 8932 đọc là: Tám nghìn chín trăm ba mươi hai
Số 13 064 đọc là: mười ba nghìn không trăm sáu mươi tư
b. Xếp đúng thứ tự từ lớn đến bé là:
10 261; 1590; 1567; 897 (0,5 điểm)

Bài 2:( 4 điểm ) Mỗi tính đúng cho ( 1 điểm ).
47 836 b. 80 200 c. 428 d. 7368 24
+ 5 409 - 19 194 x 13

53 254 61 006 1284 168 307
+428 00

5564
Bài 3: ( 2 điểm ) Mỗi tính đúng cho : ( 1điểm )
a. x x = b. : x = 
x = : x = : 
x = x = 
Bài 4: ( 1điểm ) điền mỗi số đúng cho ( 0,5 điểm )
a. 3090 b. 12
Bài 5: ( 2 điểm )
Chiều rộng thửa ruộng là:
120 x = 80 ( m ) ( 0,75 điểm )
Diện tích thửa ruộng là:
120 x 80 = 9600 m2 ( 0,75 điểm )
Đáp số: 9600 m2 ( 0,5 điểm )


(Trên đây là những gợi ý cơ bản về cách đánh giá cho điểm. Trong khi chấm ngời chấm vận dụng linh hoạt với đáp án chấm để chấm sát thực với bài làm của học sinh )

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ MIẾU 1

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 5 ( Phần kiểm tra viết )
( Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian chép đề )
 
Gửi ý kiến