Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi - Đáp án HSG Huyện - Sử 9 92011 - 2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Kiểu (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:50' 29-09-2011
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011 - 2012
HƯƠNG TRÀ MÔN: Lịch sử
--------------- -----------------------------------------
Họ tên học sinh:
Lớp: trường THCS
CÂU HỎI
Câu 1: Xu thế phát triển của thế giới ngày nay như thế nào? (3 điểm)
Câu 2: Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929, là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. (3 điểm)
Câu 3: Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975). (4 điểm)
--------------------------------------------------------------


PHÒNG GD & ĐT ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI
HƯƠNG TRÀ NĂM HỌC: 2011 - 2012. MÔN: Lịch sử
--------- --------------------------
Câu 1: (3 điểm)
- Tháng 12/1989, “Chiến tranh lạnh” chấm dứt. (0,25 đ)
- Bốn xu thế phát triển của thế giới ngày nay: (2 đ)
+ Một là xu thế hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. (0,5 đ)
+ Hai là thế giới đang tiến tới xác lập trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm. (0,5 đ)
+ Ba là lấy chiến lược phát triển kinh tế làm trọng tâm. (0,5 đ)
+ Bốn là ở nhiều khu vực lại xảy ra các cuộc xung đột quân sự hoặc nội chiến. (0,5 đ)
- Xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. Đó chính là cơ hội và thách thức cho các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI. (0,75 đ)
Câu 2:
- Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản: (0,5 đ)
+ 6/1929, Đông Dương cộng sản đảng
+ 8/1929, An Nam cộng sản đảng
+ 9/1929, Đông Dương cộng sản liên đoàn
- Đây là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam, bởi vì: (2 đ)
+ 3 tổ chức đã lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân. Tạo nên một làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ. (0,75 đ)
+ 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng, gây tổn thất cho cách mạng Việt Nam. (0,75 đ)
+ Do đó, cần phải có 1 đảng cộng sản thống nhất trong cả nước để lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đúng hướng. (0,5 đ)
- Kết kuận: Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu để dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). (0,5 đ)
Câu 3: Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)
- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ: cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam. (0,75 đ)
- Nhân dân Việt Nam đoàn kết, giàu lòng yêu nước. (1 đ)
Vai trò của hậu phương miền Bắc (0,5 đ)
- Sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương. (0,5 đ)
Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. (0,5 đ)
* Lưu ý: Điểm tối đa ở mỗi phần chỉ chấm với những bài làm có chữ viết rõ ràng, trình bày sạch, đẹp và có cách lập luận chặt chẽ, lôgíc.
Nếu chỉ đúng 50% so với đáp án, sẽ được 50% số điểm.
 
Gửi ý kiến