Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

polime rất hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tâm
Người gửi: Vũ Tí Đức
Ngày gửi: 06h:44' 13-10-2011
Dung lượng: 47.5 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người

POLIME
1/ Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96 % Clo về khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng được với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
2/ Clo hóa PVC thu được một polime chứa 61,38 % Clo về khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng được với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
3/ Clo hóa PVC thu được một polime chứa a % Clo về khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng được với 2 mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của a là
4/ Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)
5/ Sau khi trùng hợp 1 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Hiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu được là?
6/ Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên, hiệu suất của cả quá trình là 50%)
7/ Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy X là ?
8/ Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là?
9/ Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 u và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 u. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là?
10/ Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ bằng bao nhiêu?
11/ Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là?
12/ Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là
13/ Cứ 5,668 g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là?
14/ khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-dien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,96% nito. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-dien và acrilonitrin trong cao su


POLIME
1/ Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96 % Clo về khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng được với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
2/ Clo hóa PVC thu được một polime chứa 61,38 % Clo về khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng được với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là
3/ Clo hóa PVC thu được một polime chứa a % Clo về khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng được với 2 mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của a là
4/ Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)
5/ Sau khi trùng hợp 1 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Hiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu được là?
6/ Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên, hiệu suất của cả quá trình là 50%)
7/ Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 12000. Vậy X là ?
8/ Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là?
9/ Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 u và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 u. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là?
10/ Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ bằng bao nhiêu?
11/ Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là?
12/ Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là
13/ Cứ 5,668 g cao su buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 g brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích butađien và stiren trong cao su buna-S là
 
Gửi ý kiến