Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BT12.sóng dừng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày gửi: 23h:15' 28-10-2011
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ 8: SÓNG DỪNG

1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng dừng?
Khi sóng tới và sóng phản xạ của nó truyền theo cùng một phương, chúng giao thoa với nhau tạo thành sóng dừng.
Những điểm nút là những điểm không dao động.
Bụng sóng là những điểm dao động với biên độ cực đại.
A, B và C đều đúng.
2. Chọn phương án đúng. Nguyên nhân tạo thành sóng dừng.
Là do sự giao thoa của hai sóng kết hợp.
Là do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ.
Là do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ của nó cùng truyền theo một phương.
Là do tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian.
3. Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì:
A. Mọi điểm trên dây đều dừng dao động.
B. Trên dây chỉ còn sóng phản xạ, sóng tới bị dừng.
C. Nguồn phát sóng dừng dao động.
D. Trên dây có các điểm cố định dao động với biên độ cực đại xen kẽ điểm đứng yên.
4. Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi với hai đầu là nút khi:
Chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng
Chiều dài của dây bằng bội số nguyên lần nửa bước sóng
Bước sóng bằng gấp đôi chiều dài của dây
Chiều dài của dây bằng một số bán nguyên nữa bước sóng
5. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng
A. một phần tư bước sóng. B. hai lần bước sóng.
C. một nửa bước sóng. D. một bước sóng.
6. Câu nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng.
Sóng dừng là sóng có các bụng, các nút cố định trong không gian.
Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng sóng liên tiếp là 
Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liên tiếp là 
Điều kiện để có sóng dừng là chiều của dây phải thỏa l = (k+1) .
7. Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là
A. L/2. B. 4L. C. L. D. 2L.
8. Một dây đàn có chiều dài L, một đầu cố định, một đầu tự do. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là
A. L/2. B. 4L. C. L. D. 2L.
9. Trên sợi dây có hai sóng kết hợp, mỗi sóng có biên độ a, có phương truyền ngược nhau giao thoa và tạo ra sóng dừng. Bề rộng của một bụng sóng là :
A. a/2 B. a C. 2a D. 4a
10. Trên sợi dây có sóng dừng với biên độ bụng sóng là a. Tại điểm trên dây cách bụng sóng một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng:
A. a/2 B. a/4 C. a D. 0
11. Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hoà với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 10m/s. B. 5m/s. C. 20m/s. D. 40m/s.
12. Một sợi dây AB dài 1,2 m, đầu B cố định, đầu A gắn với nguồn dao động với tần số f = 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây v = 20 m/s. Đầu A dao động với biên độ nhỏ được xem là một nút. Số bụng sóng trên dây là:
A. 6 B. 5 C. 4 D. 7
13. Một dây đàn dài 60cm phát ra một âm có tần số 100Hz. Quan sát dây đàn người ta thấy có 4 nút (gồm cả 2 nút ở 2 đầu dây). Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. v = 0,4m/s B. v = 40m/s C. v = 30m/s D. v = 0,3m/s
14. Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta đo dược khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tần số sóng truyền trên dây là 100 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 50 m/s B. 20 m/s C. 25 m/s D. 40 m/s
15
 
Gửi ý kiến