Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THIẾT BỊ 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thanh Phong
Ngày gửi: 22h:47' 02-11-2011
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 759
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT VẠN NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Vạn Phước, ngày 2 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC THIẾT BỊ NĂM HỌC: 2011 – 2012
_____

Thực hiện công văn 220/ PGD&ĐT-STB của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Vạn Ninh về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học và thiết bị - đồ dùng dạy học năm học 2011 – 2012;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012, trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch công tác thiết bị với những định hướng sau:
PHẦN I : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
A. QUI MÔ :
1. Học sinh :
- Tổng số lớp: 19 lớp. Trong đó : khối 6 : 05lớp, khối 7 : 05 lớp, khối 8 : 05 lớp; khối 9: 04 lớp.
- Tổng số học sinh : 603/298 nữ.
Trong đó: Lớp 6: 163/82 nữ
Lớp 7: 139/73 nữ
Lớp 8: 171/ 80 nữ
Lớp 9: 130/63 nữ
2. Cán bộ thiết bị : LÊ THỊ THANH PHÚC
Trình độ đào tạo : CĐSP Thiết bị trường học
Thâm niên công tác : Mới vào ngành tháng 10/2011
3. Cơ sở vật chất :
- Phòng học kiên cố : 15 phòng
- Phòng thiết bị ( kho đựng ) : 01 với 12m2
B. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạu sâu sát của Bạn giám hiệu nhà trường; sự phối hợp tốt giữa các bộ phận, tổ chuyên môn, các tổ chức nhà trường trong công tác thiết trường học.
- Tuy trường mới thành lập nhưng ĐDDH vẫn có để phần nào phục vụ công tác giảng dạy cho giáo viên ; có thiết bị nghe nhìn phục vụ cho việc thao giảng trên lớp.
* Khó khăn:
Đồ dùng dạy học được cấp lâu năm ( phân chia từ trường Trần Quốc Tuấn ) nên đã bị hư hỏng và thiếu nhiều như :
- Tranh ảnh ở các bộ môn Ngữ văn, Sử , Địa, Sinh ….
- Các loại băng đĩa phục vụ cho môn ngoại ngữ .
- Ở các khối 7, khối 9 vẫn chưa có đồ dùng phục vụ cho việc dạy học.
- Các khối 6, khối 8 vẫn có đồ dùng nhưng không nhiều, một số đã bị hư hỏng.
- Chưa có phòng thực hành riêng cho từng bộ môn gây khó khăn cho việc chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm, thực hành.
PHẦN II : NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP VÀ CÁC CHỈ TIÊU
A. Nhiệm vụ chung :
Tập trung thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012, đẩy mạnh các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà Nước và của ngành Giáo Dục, hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện , học sinh tich cực”, từng bước ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động thiết bị ; Đẩy mạnh phong trào sử dụng và làm đồ dùng dạy học trong CB, giáo viên .
B. Nhiệm vụ cụ thể và biện pháp :
- Tiếp tục nâng cao củng cố, chất lượng hoạt động thiết bị ở trường, nhằm phục vụ tốt thiết thực cho việc “ Dạy thật tốt, học thật tốt”.
- Lập kế hoạch hoạt động của phòng thiết bị hàng tháng, hàng tuần
- Lập kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học các phân môn.
- Kết hợp tổ, nhóm bộ môn thực hiện việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.
- Kết hợp các tổ nhóm bộ môn tiến hành kiểm kê đồ dùng dạy học đầu và cuối năm học.
- Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học còn thiếu và hư hỏng.
- Sắp xếp phòng thiết bị hợp lí, khoa học, thường xuyên vệ sinh phòng sạch sẽ.
- Hướng dẫn giáo viên lên lịch báo thực hành trước 3 ngày.
- Trực thường xuyên để đảm bảo cho giáo viên mượn đồ dùng dạy học , phòng thiết bị làm việc vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.
- Cập nhật thường xuyên sổ theo dõi mượn và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên theo phiếu mượn đồ dùng dạy học, sổ nhập thiết bị, sổ thanh lí đồ dùng dạy học hư hỏng.
- Bộ phận thiết bị tác động tích cực đến BGH để đưa phong trào sử dụng đồ dùng dạy học, bảo quản và tự làm đồ dùng dạy học vào phong trào thi đua của các tổ, cá nhân trong năm học.
- Hàng tháng, nhân viên thiết bị báo cáo tình hình kết quả hoạt động của phòng thiết bị cho BGH và thông báo với các tổ chuyên môn về tình hình mượn,
No_avatarf
Thè lưỡi Ke hoach cua ban qua so sai.
 
Gửi ý kiến