Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra 1 tiet dai so 11 chuong 2 co ma tran

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Thiện
Ngày gửi: 22h:07' 08-11-2011
Dung lượng: 109.5 KB
Số lượt tải: 1613
Số lượt thích: 0 người
Tiết:35 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Ngày soạn: 2-11-2011 ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11.
Thời gian 45 phút.
I. Mục tiêu – Hình thức.
1. Mục tiêu.
Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:
- Hai quy tắc đếm cơ bản, hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp.
- Công thức nhị thức Niu tơn.
- Xác suất của biến cố.
2. Hình thức: Tự luận.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
1. Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu điểm.
2. Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra ...
III. Các bước tiến hành kiểm tra.
1. Ma trận đề.
Chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


Số câu hỏi
Điểm
Số câu hỏi
Điểm
Số câu hỏi
Điểm


Quy tắc cộng, nhân

1
1,5
1
1.5


3

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp


1
1.5
1
1.5
3

Nhị thức Niu tơn
1
2
2

Xác suất


1
2


2

Tổng
1
1.5
3
5
2
3.5
10

2. đề.
Câu1(1.5đ): Một kệ sách có 5 cuốn sách toán khác nhau và 4 cuốn sách lí khác nhau. Hỏi một học sinh có thể có bao nhiêu cách chọn một cuốn sách toán hoặc lí để đọc?
Câ 2(1.5đ): Một cô gái có 9 áo sơ mi, 7 quần tây và 4 đôi giày. Hỏi cô gái đó có thể “diện” bằng bao nhiêu cách thông qua cách chọn áo quần để mặc và giày để mang?
Câu3( 1.5đ): Có 5 tem thư khác nhau và 5 bì thư khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách dán tem vào bì thư?
Câu 4(1.5đ): Cho 7 điểm A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 phân biệt. Có thể có bao nhiêu véctơ khác véctơ không tạo thành từ 7 điểm đó?
Câu5(2đ): Tìm số hạng chứa x9 trong khai triễn 
Câ 6(2đ): Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng, 2 quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên hai quả cầu. Hãy tính xác suất sao cho hai quả cầu đó:
1. Đều là màu trắng
2. Cùng màu
3. Đáp án, biểu điểm.
ĐÁP ÁN

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1


Có 5 cuốn Toán khác nhau nên có 5 cách chọn một sáchToán
Có 4 cuốn Lí khác nhau nên có 4 cách chọn một sách Lí
Theo qui tắc cộng học sinh đó có 5 + 4 = 9 cách chọn sách


0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

2

Chọn áo có 9 cách
Chọn quần có 7 cách
Chọn giày có 4 cách
Theo qui tắc nhân có: 9 x 7 x 4 = 252 cách “diện”
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,75 đ

3


Cố định 5 bì thư. Mỗi hoán vị 5 tem thư là một cách dán
Vậy có P5 = 5! = 120 cách dán tem vào bì thư

0,75 đ
0,75 đ

4


Chọn 2 trong 7 điểm để ghi vào 2 điểm: đầu và cuối ta được một véctơ. Vậy 1 véctơ là một chỉnh hợp chập 2 của 7
Vậy có  véctơ

0,75 đ

0,75 đ


5

Số hạng tổng quát có dạng

Số hạng chứa x9 khi chỉ khi: 30 – 3k = 9  k = 7
Vậy số hạng chứa x9 là 0,75 đ

0,75 đ
0,5 đ

6

1/ Gọi A là b/cố: “ Hai quả cầu trắng”
B là b/cố: “ Hai quả cầu đen”
C là b/cố: “ Hai quả cầu cùng màu”
Số phần tử của không gian mẫu: 
Số phần tử của biến cố A là: 
Xác suất để hai quả cầu màu trắng là: 
0,25 đ


0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ


2/Chọn hai quả cùng màu trắng có:  cách chọn
Chọn hai quả cùng màu đen có:  cách chọn
Do đó
 
Gửi ý kiến