Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra hóa 9 - tiết 20 có ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Dung
Ngày gửi: 23h:00' 12-11-2011
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
Tiết 20 Thứ 2 ngày 7 tháng 11 năm 2011
KIỂM TRA 1 TIẾT
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thông qua bài kiểm tra Gv nắm bắt được mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh từ đó có hướng giảng dạy phù hợp
- Hs biết được mức độ nắm bài của bản thân để điều chỉnh phương pháp học tập hiệu quả
2. Kĩ năng
- Hs rèn luyện kĩ năng trình bày, giải thích, lập luận
- Chú ý cẩn thẩn trong thi cử
3. Thái độ
- Hs có thái độ nghiêm túc, tự giác làm bài
B. PHƯƠNG PHÁP
- Kiểm tra viết
C. ĐỀ RA
Ma trận và đề kiểm tra


Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức
Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Vận dụng ở
mức cao hơnTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Tính chất hóa học của bazơ
Biết tính chất hóa học của bazơ

Nhận biết bazơ
Nắm được độ pH của bazơ và TCHH của bazơ tan


Số câu hỏi
1
1
1

3

Số điểm
0,5
1
1

2,5 (25%)

2. Tính chất hóa học của axit, nhận biết muối sunfat
- Nắm được tính chất hóa học của axit
.

Nhận biết muối sunfatSố câu hỏi
1
1


2

Số điểm
0,5
1


1,5 (15%)

3. Tính chất hóa học của muối

Nắm vững điều kiện các phản ứng có thể xảy ra với muối
Tính toán theo PTHH phản ứng có sự tham gia của muối
Tính toán theo PTHH phản ứng có sự tham gia của muối


Số câu hỏi


1


2

1
4

Số điểm


1


2

1
4
(40%)

4. Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

1

21

2(20%)

Tổng số câu
Tổng số điểm
2
1
(10%)

1
1
(10%)


5
6
(60%)
1

10%
1
1
(10%)
10
10,0
(100%)

Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa học 9
I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A , B, C… chỉ đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Dãy các bazơ nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ?
A. NaOH, KOH, Fe(OH)2 B. Ca(OH)2, NaOH, Ba(OH)2
C. Cu(OH)2, NaOH, Zn(OH)2 D. KOH, Mg(OH)2,Ca(OH)2
Câu 2: Muối nào sau đây có thể điều chế bằng cách cho kim loại tác dụng với dd HCl ?
A. CuCl2 B. AgCl C. ZnCl2 D. FeSO4
Câu 3: Cho các cặp chất sau: CaCl2 và AgNO3, NaOH và HCl, Na2SO4 và FeCl2, CuSO4 và NaOH. Số cặp chất tác dụng với nhau là:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 4: Dung dịch chất X có pH <7 và khi X tác dụng với dd BaCl2 thì tạo kết tủa, chất X là:
A. HCl B. H2SO4 C . Na2SO4 D. HNO3
II. Tự luận:
Câu 1: Hoàn thành chuỗi biến hoá sau bằng các PTHH:
Na2O ( NaOH( Na2CO3( NaCl( NaOH
.Câu 2: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 lọ đựng các chất lỏng không màu là dd Ba(OH)2, dd NaCl, dd Na2SO4
Câu 2: Cho 4,38gam K2CO3 tác dụng vừa đủ với m(g) dd HCl nồng độ 8%
a) Viết PTHH xảy ra?
b) Tính thể tích khí thu được sau phản ứng ở đktc?
c) Xác định khối lượng dd HCl đã dùng?
(Cho biết: K = 39; C = 12; O = 16)
D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm
Câu 1: 0,5điểm – chọn B
Câu 2: 0,5 điểm – chọn C
Câu 3: 1 điểm – chọn A
Câu 4: 1 điểm – chọn B
II. Tự luận
Câu 1: 2 điểm, viết đúng mỗi chuyển hóa được 0,5điểm
- Na2O + H2O →
 
Gửi ý kiến