Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản kiểm điểm Đảng Viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn Đại Còi
Ngày gửi: 21h:45' 05-12-2011
Dung lượng: 74.5 KB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ TT CAO THƯỢNG
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
năm 2011

Họ và tên đảng viên: ...........................
Nhiệm vụ, công tác: giáo viên
Sinh hoạt tại chi bộ : Trường Tiểu Học Thị Trấn Cao Thượng.
I- ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM, PHÊ BÌNH
1- Về tư tưởng chính trị:
Việc chấp hành viết, nói và làm theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:
+ Luôn luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan.
+ Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của người Đảng viên: Nói và làm theo theo nghị quyết của Đảng. Luôn vững vàng trong lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị.
Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:
+ Luôn luôn vận động gia đình thực hiện đầy đủ mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh mọi quy định, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.
Tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác:
+ Luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân.
+ Năng lực công tác tốt, đáp ứng được nhiệm vụ đổi mới của ngành giáo dục và đất nước.
-Sự kiên định đối với đường lối chính sách của Đảng, mục tiêu độc lập tộc và chủ nghiã xã hội ,luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
Có lập trường quan điểm vững vàng không hoang mang dao động trước mọi vấn đề xảy ra, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2- Về phẩm chất đạo đức lối sống:
Việc thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, giữ gìn tư cách đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành quy định của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm:
+ Tích cực tham gia thực hành tiết kiệm và đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.
+ Luôn tiên phong, gương mẫu trong các công tác của nhà trường, chấp hành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
+ Tích cực học tập và thực hiện “cuộc vận động và học tập theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng:
+ Luôn có tinh thần phê bình và tự phê bình cao, có ý thức và thực hiện tốt công tác giữ gìn đoàn kết trong Đảng, đúng quy định của Cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng.
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân:
+ Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân.
+ Góp phần phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Luôn gần gũi và thương yêu học sinh, có quan hệ tốt với phụ huynh học sinh, không xúc phạm đến danh dự ,nhân cách của học sinh và được nhân dân yêu mến và tin yêu .
Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng, thể mối đoàn kết trong chi bộ
Quan hệ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao( Đảng viên tham gia hoạt động trên lĩnh vực công tác nào thì đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực đó)
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi công tác được tổ chức giao phó. Thực hiện đúng các chức trách, nhiệm vụ của Chi ủy viên Chi bộ, ban kiểm tra Chi bộ….
+ Trong công tác chuyên môn: thực hiện đúng, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của ngành Giáo dục.
Việc giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và nhiệm vụ công dân nơi cư
 
Gửi ý kiến