Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  dang toan BCNN va UCLN lop 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đào Trung
  Ngày gửi: 02h:00' 08-12-2011
  Dung lượng: 83.5 KB
  Số lượt tải: 375
  Số lượt thích: 0 người
  DẠNG TOÁN TÌM BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

  Bài 1: Cô giáo có một số cây bút muốn xếp thành từng bó, khi xếp mỗi bó 12 cây, 15 cây hay 18 cây điều vừa đủ, không thừa cây nào. Hỏi cô có bao nhiêu cây bút, biết số bút trong khỏan từ 300 đến 400 cây.
  Giải
  Gọi a là số bút cần tìm , theo đề bài ta có :
  a 12
  a 15 => a BC ( 12 ; 15 ; 18 ) Và 300 ≤ a ≤ 400
  a 18
  Ta có : 12 = 22. 3
  15 = 3 . 5 => BCNN ( 12 ; 15 ; 18 ) = 22 . 32 . 5 = 180
  18 = 2 . 32
  BC ( 12 ; 15 ; 18 ) { 0 ; 180 ; 360 ; 540 }
  Mà 300 ≤ a ≤ 400 suy ra : a = 360
  Vậy số bút là 360 cây

  Bài 2: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoản từ 250 đến 300 em. Số học sinh đó mỗi khi xếp hàng 12, hàng 21, hàng 28 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
  Giải
  Gọi a là số học sinh khối 6 cần tìm , theo đề bài ta có :
  a 12
  a 21 => a BC ( 12 ; 21 ; 28 ) Và 250 ≤ a ≤ 300
  a 28
  Ta có : 12 = 22. 3
  21 = 3 . 7 => BCNN ( 12 ; 21 ; 28 ) = 22 . 3 . 7 = 84
  28 = 22 . 7
  BC ( 12 ; 21 ; 28 ) { 0 ; 84 ; 168 ; 252 ; 336 }
  Mà 250 ≤ a ≤ 300 suy ra : a = 252
  Vậy số học sinh khối 6 là 252 em


  Bài 3: Số học sinh khối 6 của một trường, mỗi lần ra xếp hàng 8, hàng 15, hàng 24 đều dư 5 em. Tính số học sinh khối 6, biết rằng số đó vào khoảng 400 đến 500.
  Giải
  Gọi a là số học sinh khối 6 cần tìm , theo đề bài ta có :
  a - 5 8
  a - 5 15 => a - 5 BC ( 8 ; 15 ; 24 ) Và 395 ≤ a – 5 ≤ 495
  a – 5 24
  Ta có : 8 = 23
  15 = 3 . 5 => BCNN ( 8 ; 15 ; 24 ) = 23 . 3 . 5 = 120
  24 = 23 . 3
  BC ( 8 ; 15 ; 24 ) { 0 ; 120 ; 240 ; 360 ; 480 ; 600 }
  Mà 395 ≤ a – 5 ≤ 495 suy ra : a – 5 = 480, nên a = 485
  Vậy số học sinh khối 6 là 485 em

  Bài 4 : Số học sinh khối 6 của một trường, mỗi lần ra xếp hàng 8, hàng 15, hàng 24 đều thiếu 5 em. Tính số học sinh khối 6, biết rằng số đó vào khoảng 400 đến 500.
  Giải
  Gọi a là số học sinh khối 6 cần tìm , theo đề bài ta có :
  a + 5 8
  a + 5 15 => a + 5 BC ( 8 ; 15 ; 24 ) Và 405 ≤ a + 5 ≤ 505
  a + 5 24
  Ta có : 8 = 23
  15 = 3 . 5 => BCNN ( 8 ; 15 ; 24 ) = 23 . 3 . 5 = 120
  24 = 23 . 3
  BC ( 8 ; 15 ; 24 ) { 0 ; 120 ; 240 ; 360 ; 480 ; 600 }
  Mà 405 ≤ a + 5 ≤ 505 suy ra : a + 5 = 480, nên a = 475
  Vậy số học sinh khối 6 là 475 em

  Bài 5 : Một lớp học nếu xếp các sinh viên thành các hàng 3, hàng 4, hàng 5, điều dư 1 người, xếp thành hàng 11 thì vừa đủ, biết số sinh viên trong khoảng 150 đến 200. Tìm số sinh viên.
  Giải
  Gọi a là số sinh viên cần tìm , theo đề bài ta có :
  a - 1 3
  a - 1 4 BC ( 3 ; 4 ; 5 ) Và 149 ≤ a - 1 ≤ 199
  a - 1 5
  Ta có : 3 = 3
  4 = 22 => BCNN ( 3 ; 4 ; 5 ) = 22 . 3 . 5 = 60
  5 = 5
  BC ( 8 ; 15 ; 24 ) { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 }
  Mặt khác a 11
  Mà 149 ≤ a - 1 ≤ 199 suy ra : a – 1
  No_avatar
  toi moi xem mot so bai,hinh nhu ban giai sai phan a bai 3 dang toan tim UCLN
   
  Gửi ý kiến