Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Ngữ Văn 9- HKI - THCS THAI HÒA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Long (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:14' 08-12-2011
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 862
Số lượt thích: 1 người (huỳnh thế tông)
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Ngữ Văn 9 (Từ tuần 1 đến tuần 15)
Năm học 2011 – 2012
Người ra đề: Nguyễn Thị Tranh
Email: vytranh@gmail.com
THCS Thái Hoà - Lập Thạch – Vĩnh Phúc
Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất:
Câu 1: Vấn đề chủ yếu được nói tới trong văn bản Phong cách Hồ Chí Minh là gì ?
Tinh thần chiến đấu dũng cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phong cách làm việc và nếp sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tình cảm của người dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trí tuệ tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 2: Thế nào là phương châm về chất trong hội thoại ?
Khi giao tiếp, cần chú ý nói rành mạch, rõ ràng, tránh nói mơ hồ.
Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.
Khi giao tiếp, cần nói đúng đề tài giao tiếp, không lạc sang đề tài giao tiếp khác.
Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.
Câu 3: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của Mác – két được viết theo phương thức nào là chính ?
Tự sự
Biểu cảm
Thuyết minh
Nghị luận.
Câu 4: Miêu tả trong văn thuyết minh có vai trò gì ?
Làm cho đối tượng thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ hiểu
Làm cho đối tượng thuyết minh có tính cách và cá tính riêng.
Làm cho bài văn thuyết minh giàu sức biểu cảm
Làm cho bài văn thuyết minh giàu tính logic và màu sắc triết lí.
Câu 5: Dòng nào không nêu đúng xu thế phát triển vốn từ vựng tiếng Việt trong những năm gần đây?
A. Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ vựng
B. Cấu tạo từ ngữ mới
C. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài
D. Mượn các điển cố Hán học trong các bài thơ Đường
Câu 6. Thuật ngữ gồm các loại từ ngữ nào?
A. Từ ngữ biểu thị các khái niệm khoa học
B. Từ ngữ biểu thị các thái độ, tình cảm
C. Từ ngữ biểu thị các tính chất
D. Từ ngữ biểu thị các hành độngCâu 7: Nhận định nào nói đúng nhất về văn bản “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”?
Là một văn bản biểu cảm.
Là một văn bản tự sự.
Là một văn bản thuyết minh.
Là một văn bản nhật dụng.
Câu 8: Truyền kì mạn lục có nghĩa là gì?
Ghi chép tản mạn những điều kì lạ vẫn được lưu truyền.
Ghi chép tản mạn những điều có thật xảy ra trong xã hội phong kiến.
Ghi chép tản mạn những câu chuyện lịch sử của nước ta từ xưa đến nay.
Ghi chép tản mạn cuộc đời của những nhân vật kì lạ từ trước đến nay.
Câu 9: Câu văn nào khái quát được vẻ đẹp toàn diện của nhân vật Vũ Nương?
Vũ Thị Thiết, ngườì con gái quê ở Nam Xương, tính đã thuỳ mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp.
Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật lấy lời ngon ngọt khôn khéo khuyên lơn.
Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình.
Câu 10: Các từ “hoa” trong những câu thơ sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc?
Năng lòng xót liễu vì hoa
Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa.
Cỏ non xanh rơn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.
Cửa sài vừa ngỏ then hoa
Gia đồng vào giử thư nhà mới sang.
(Nguyễn Du - Truyện Kiều)
Câu 11: Tên tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” có nghĩa là gì?
Vua Lê nhất định thống nhất đất nước.
Ý chí thống nhất đất nước của vua Lê.
Ghi chép lại việc vua Lê thống nhất đất nước.
Ý chí trứơc sau như một của vua Lê.
Câu 12: Chi tiết nào nói lên sự sáng suốt của vua Quan Trung trong việc xét đoán và dùng người?
Cách xử trí với các tướng sĩ tại Tam Điệp.
Phủ dụ quân lính tại Nghệ An.
Thân chinh cầm quân ra trận.
Sai mở tiệc khao quân.
Câu 13: Dòng nào nói không đúng về nghệ thuật của Truyện Kiều?
Sử dụng ngôn ngữ dân tộc và thể thơ lục bát một cách điêu luyện.
Trình bày diễn biến sự việc theo chương hồi.
Có nghệ thuật
 
Gửi ý kiến