Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU CƠ BẢN (HAY) CÓ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đậu Minh Tiến
Ngày gửi: 20h:57' 12-12-2011
Dung lượng: 393.5 KB
Số lượt tải: 3864
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Phi)
*BÀI TẬP CƠ BẢN VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Trong một mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện
A. sớm pha . B. trể pha . C. trể pha . D. sớm pha .
2. Để tăng dung kháng của 1 tụ điện phẵng có điện môi là không khí ta
A. tăng tần số điện áp đặt vào hai bản của tụ điện. B. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ.
C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ. D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.
3. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
A. i = (CU0cos((t - ). B. i = (CU0cos((t + (). C. i = (CU0cos((t + ). D.i = (CU0cos(t.
4. Điện áp xoay chiều ở hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u = U0cos(t. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch này là
A. U = 2U0. B. U = U0. C. U = . D. U = .
5. Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh thì
A. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.
B. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.
C. Công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất.
D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.
6. Đặt một điện áp xoay chiều u = 300cos(t(V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200(, điện trở thuần R = 100( và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL = 200(. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng
A. 2,0A. B. 1,5A. C. 3,0A. D. 1,5A.
7. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ điện:
A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. B. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.
C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.
8. Đặt một điện áp xoay chiều u = 200cos100(t(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC = 50( mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50(. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức
A. i = 4cos(100(t - )(A). B. i = 2cos(100(t + )(A).
C. i = 2cos(100(t - )(A). D. i = 4cos(100(t + )(A).
9. Đặt điện áp u = U0cos100(t (V)vào hai đầu một điện trở thuần R thì trong mạch có dòng điện với cường độ hiệu dụng I. Nếu đặt đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn có điện trở thuận bằng không và điện trở ngược rất lớn thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng
A. 2I. B. I. C. I. D. .
10. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng ZC = R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn
A. nhanh pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. B. nhanh pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
C. chậm pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. D. chậm pha  so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
11. Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha ( (với 0 < ( < 0,5() so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó
A. gồm điện trở thuần và tụ điện. B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.

 
Gửi ý kiến