Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI TAP HIDROCACBON THƠM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Phú
Ngày gửi: 08h:43' 16-03-2009
Dung lượng: 123.5 KB
Số lượt tải: 4854
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Trang, Đỗ Ngọc Ân)
HIDROCACBON THƠM
1. Công thức chung của ankylbenzen là:
A. CnH2n + 1C6H5 B. CnH2n – 6,  C. CxHy,  D. CnH2n + 6, 
2. Chọn cụm từ thích hợp điền vào khoảng trống .... trong câu sau:
Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen liên kết với nhau tạo thành ........
A.Mạch thẳng B. Vòng 6 cạnh đều, phẳng. C. vòng 6 cạnh, phẳng D. mạch có nhánh.
3. Hiđrocacbon thơm C9H12 có bao nhiêu đồng phân:
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5
4. Hiđrocacbon thơm C8H10 có bao nhiêu đồng phân:
A) 3 B) 4 C) 6 D) 5
5. Có 4 tên gọi: 0-xilen, 0-đimetylbenzen, 1,2-đimetylbenzen, etylbenzen. Đó là tên của mấy chất?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. Cho ankylbenzen có công thức
1–etyl–3–metylbenzen B.5–etyl–1–metylbenzen
C.2–etyl–4–metylbenzen D.4–metyl–2–etylbenzen
7. Công thức cấu tạo của stiren là:
   
8. Hiđrocacbon nào sau là naphtalen.
   
9. o – đibrombenzen có công thức cấu tạo là:

A.1,4,6- trimetyl benzen B.Trimetyl benzen
C.1,2,4 -trimetyl benzen D. 1,3 – đimetyl toluen
10. Biểu diễn cấu tạo của isopropylbenzen là:
 
 
11. Tính thơm của benzen được thể hiện ở điều nào ?
A. Dễ tham gia phản ứng thế B.Khó tham gia phản ứng cộng
C.Bền vững với chất oxi hóa. D.Tất cả các lí do trên
12.Câu nào sai trong các câu sau:
A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.
B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.
C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.
D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.
13. Câu phát biểu nào sau đây là chính xác nhất:
A. Aren là hiđrocacbon có mạch vòng và có thể gắn được nhiều nhánh khác trên vòng đó.
B. Aren là hiđrocacbon thơm, no có tính đối xứng trong phân tử.
C. Aren là hợp chất có một hay nhiều nhánh ankyl gắn trên nhân benzen.
D. Aren là hợp chất hữu cơ có chứa vòng benzen (nhóm phenyl).
14. Trong các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của benzen: 1, Toluen 2, etylbezen
3, p–xylen 4, Stiren
A. 1 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2,3 D. 1, 2
15. Câu nào sau đây không đúng?
A. Sáu ngtử C trong phân tử benzen tạo thành một lục giác đều.
B. Tất cả các ngtử trong ptử benzen đều nằm trên cùng một mặt phẳng.
C. Trong ptử benzen các góc hoá trị bằng 1200 D. Trong ptử benzen ba lkết đôi ngắn hơn ba lkết đơn.
16. Tìm phát biểu đúng:
A) Stiren là đồng đẳng của benzen. B) Stiren còn có tên gọi là vinylbenzen hay phenyletilen.
C) Stiren là chất lỏng tan nhiều trong nước. D) Công thức phân tử của stiren là C8H10.
17. Benzen không tan trong nước vì lí do nào sau đây:
A. Benzen là chất hữu cơ, nước là chất vô cơ nên không tan vào nhau.
B.Benzen có khối lượng riêng bé hơn nước C. Phân tử benzen là phân tử phân cực
D.Phân tử benzen là phân tử không phân cực, nước là dung môi có cực
18. Hiện tượng gì xảy ra khi cho brom lỏng vào ống nghiệm chứa benzen, lắc rồi để yên ?
A.dd brom bị mất màu. B.Có khí thoát ra
C.Xuất hiện kết tủa D.dd brom không bị mất màu
19. Hiện tượng gì xảy ra khi đun nóng toluen với dung dịch thuốc tím ?
A.Dung dịch KMnO4 bị mất màu B.Có kết tủa trắng
C.Có sủi bọt khí D.Không có hiện tượng gì
20
No_avatar

không có đán án à

No_avatar

Kín miệngKhócXấu hổLỡ lời

 
Gửi ý kiến