Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI KIEM TRA NANG LUC GIAO VIEN TIEU HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mỹ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:56' 17-02-2012
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 782
Số lượt thích: 0 người
Họ & tên GV: ................................. BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC SƯ PHẠM
Dạy môn, Khối lớp:........................ Thời gian: 60 phút
Ngày kiểm tra: ngày 11/ 2 /2012

I.PHẦN A: PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
( Anh chị hãy khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất)
Câu 1:Điều lệ trườngtrường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 41/2010/QĐ-BGD ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có:
a. 5 chương 47 điều b.6 chương 47 điều c. 7 chương 50 điều
Câu 2: Khoản 1 Điều 17- Điều lệ trường Tiểu học quy định số học sinh trên mỗi lớp học là:
a. Không quá 25 học sinh b. Không quá 30 học sinh c. Không quá 35 học sinh
Câu 3:Theo thông tư 32/2009/BGD-ĐT, các môn được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm:
a.Tiếng việt,Toán,Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học.
b.Tiếng việt,Toán,Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Đạo đức, Tự nhiên xã hội,Ngoại ngữ.
c.Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Kĩ thuật, Mĩ thuật, Thể dục, Âm nhạc.
Câu4:Trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT, quy định của Chuẩn bao gồm:
3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí
3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí
3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 5 tiêu chí
Câu 5: Trong Chỉ thị số 40/2008/CT-BGD-ĐT “V/v xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có số lượng, yêu cầu, nội dung như sau:
a. 5 mục tiêu, 5 nội dung và 2 yêu cầu. b. 5 mục tiêu , 2 nội dung và 5 yêu cầu.
c. 2 mục tiêu , 5 nội dung và 5 yêu cầu.
Câu 6: Theo thông tư 32/2009/BGD-ĐT, về đánh giá xếp loại học sinh, trong năm học, học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào những thời điểm nào?
a. Cuối kì I, cuối học kì II và cuối năm học. b.Cuối năm học.
c. Cuối học kì I và cuối năm học.
Câu 7: Khoản 1 Điều 18Điều lệ trường Tiểu học quy định thành viên của tổ chuyên môn là:
a. Ít nhất 3 thành viên. b. Ít nhất 6 thành viên. c. Ít nhất 7 thành viên.
Câu 8: Anh chị hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:
a.Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị , đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên Tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục Tiểu học.
b.Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên Tiểu học được áp dụng với mọi loại hình giáo viên Tiểu học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hề thống giáo dục quốc dân.
Câu 9: Khoản 3 Điều 18-Điều lệ trường Tiểu học quy định:
a.Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì một tuần một lần.
b.Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì hai tuần một lần.
c.Tổ chuyên môn sinh hoạt định kì ba tuần một lần.
Câu 10: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học có ba lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống- kiến thức, kĩ năng, sư phạm: Xếp loại kém khi:
a. Có 3 lĩnh vực xếp loại kém.
b. Có 2 lĩnh vực xếp loại kém.
c. Có 1 lĩnh vực xếp loại kém.
Câu11: Mục tiêu về phát động phong trào thi đua “ V/v xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008- 2013 là:
a.Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng với nhu cầu xã hội.
b.Huy động và tạo điề kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh.
c.Cả
 
Gửi ý kiến