Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA 15P LY6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Doãn Bá Thao
Ngày gửi: 12h:06' 04-03-2012
Dung lượng: 20.2 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiểm tra 15 phút Vật lý 6 - Học kỳ 2
Lớp: ......... Ngày kiểm tra: ...../02/2012

I.Trắc nghiệm: (4đ) Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào không đúng?
A. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực.
B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.
C. Ròng rọc động có tác dụng làm thay độ lớn của lực.
D. Ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực.
Câu 2. Khi chất khí trong bình nóng lên thì
A. khối lượng riêng của nó giảm. B. khối lượng của nó giảm.
C. thể tích của nó giảm. D. trọng lượng của nó giảm.
Câu 3. Hiện tượng xảy ra khi nung nóng một lượng chất lỏng là
A. khối lượng của chất lỏng tăng. B. thể tích của chất lỏng tăng.
C. cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng tăng. D. trọng lượng của chất lỏng tăng.
Câu 4. Khi làm lạnh vật rắn, thì khối lượng riêng của vật tăng vì
A. khối lượng của vật tăng, thể tích của vật giảm. B. khối lượng của vật tăng, thể tích của vật không đổi.
C. khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm.
D. khối lượng của vật không đổi, thể tích của vật giảm.
Câu 5. Lý do chính của việc đặt ròng rọc có định ở đỉnh cột cờ là để có thể
A. giảm cường độ lớn của lực dùng để kéo cờ lên cao.
B. giữ nguyên hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao.
C. tăng cường độ lớn của lực dùng để kéo cờ lên cao.
D. thay đổi hướng của lực dùng để kéo cờ lên cao.
Câu 6. Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì
A. bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép. B. bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau.
C. bê tông và thép không bị nở vì nhiệt. D. bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép.
Câu 7. Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng
A. một ròng rọc động. B. một ròng rọc cố định.
C. hai ròng rọc động. D. một ròng rọc cố định và một ròng rọc động.
Câu 8. Có 3 thanh ray, đồng, nhôm dài bằng nhau, ở cùng một nhiệt độ. Khi nung nóng cả 3 thanh lên cùng một nhiệt độ thì
A. chiều dài thanh đồng nhỏ nhất. B. chiều dài thanh ray nhỏ nhất.
C. chiều dài thanh nhôm nhỏ nhất. D. chiều dài 3 thanh như nhau.
II.Tự luận: (6đ)
Câu 1: Tại sao khi lắp khâu vào cán dao, rựa, người thợ rèn thường phải nung nóng khâu rồi mới tra vào?
Câu 2: Ở nhiệt độ 25(C, thanh ray bằng thép có chiều dài 12m. Nếu nhiệt độ tăng lên 40(C thì chiều dài thanh ray là bao nhiêu? Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1(C thì chiều dài thanh ray tăng thêm 0,000012 lần chiều dài ban đầu.
BÀI LÀM:
I. Trả lời trắc nghiệm:
01. ; / = ~ 03. ; / = ~ 05. ; / = ~ 07. ; / = ~
02. ; / = ~ 04. ; / = ~ 06. ; / = ~ 08. ; / = ~
II. Bài làm tự luận:

 Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiểm tra 15 phút Vật lý 6- Học kỳ 2
Lớp: ......... Ngày kiểm tra: ...../02/2012

I.Trắc nghiệm: (4đ) Chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Máy cơ đơn giản không làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực là
A. ròng rọc cố định. B. đòn bẩy. C. ròng rọc động. D. mặt phẳng nghiêng.
Câu 2. Khi chất khí trong
No_avatar

khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C thì chiều dài một day đồng dài 1m tăng them 0.017 mm.Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một dây dẫn điện bằng đồng dài 100m ở nhiệt độ 25 độ C, sẽ có chiều dài bao nhiêu ở nhiệt độ 40 độ C

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓