Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Các dạng bài tập Ancol - Phenol(Phuyquang)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: P Huy Quang
  Ngày gửi: 16h:40' 14-03-2012
  Dung lượng: 122.5 KB
  Số lượt tải: 5132
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 1: ANCOL( RƯỢU)
  A. LÍ THUYẾT
  I. Công thức –Đồng phân- Tên gọi

  Bài 1. Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau :
  a) CH3CH2CH2CH2OH b) CH3CH(OH)CH2CH3 c) (CH3)3COH
  d) (CH3)2CHCH2CH2OH e) CH2=CH-CH2OH g) C6H5CH2OH
  -Viết công thức cấu tạo của các ancol sau :
  a) Ancol isobutylic b) Ancol isoamylic c) 2-metylhexan-3-ol
  Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10O, C5H12O, C6H12O
  Bài 3. Viết CTCT a. Rượu bậc I có CTPT C6H14O
  b. Rượu thơm có CTPT C8H10O
  c. Rượu đa chức có CTPT C3H8O2
  Bài 4. Viết CTCT a. Hợp chất đơn chúc có CTPT C4H10O và gọi tên
  b. Rượu không no có CTPT C4H8O

  Bài 5. Viết CTTQ của rượu a. no đơn chức, hở
  b. no đa chức mạch hở
  c. rượu tổng quát
  Bài 6. Cho rượu A có CTPT C5H12O , A phản ứng với CuO ,t0 tạo ra B phản ứng tráng gương (dd AgNO3/NH3) .Khi tách H2O của A bằng ddH2SO4 đặc nóng chỉ thu được sản phẩm duy nhất C không làm mất màu ddBr2 ở đk thường. Tìm CTCT A, B, C viết ptpu và gọi tên A
  Bài 7. Cho rượu X có CTPT C8H10O, A phản ứng với CuO, t0 tạo ra Y phản ứng tráng gương (dd AgNO3/NH3). Khi tách H2O của A bằng ddH2SO4 đặc nóng ở 1700C thu được sản phẩm Z, trùng hợp Z được polime T . Tìm CTCT X, Y, Z, T và viết ptpu
  Bài 8. Điều kiện để một rượu đa chức hòa tan được Cu(OH)2/OH- : phải có 2 nhóm OH- liên kết với hai nguyên tử C gần nhau. Hãy cho biết rượu C4H10O2 có bao nhiêu CTCT hòa tan được Cu(OH)2/OH- cho dung dịch màu xanh.
  Bài 9. Cho A có CTCT HO-C6H4-CH2OH .Viết ptpu của A với : ddHCl, Na, NaOH, CuO nung nóng.
  Bài 10. Trong tinh dầu bạc hà có mentol, tinh dầu hoa hồng có geraniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen.
  a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo IUPAC.
  b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho tác dụng với Br2 dư và với CuO đun nóng.
  II. Tính chất vật lí.
  Bài 1. a. Trong dd rượu tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn
  b. Trong hỗn hợp rượu etylic và phenol tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn
  Bài 2. so sánh nhiệt độ sôi của các chất cho dưới đây(sắp xếp theo chiều tăng dần):
  rượu etylic, rượu propylic, propan, clopropan, axit fomic. Giải thích
  III. Tính chất chất hóa học và điều chế.
  Bài 1
  Viết các phương trình phản ứng trực tiếp để điều chế rượu Êtylic, Glyxêrin. Phản ứng nào dùng để sản xuất công nghiệp ?
  Viết các phương trình phản ứng để điều chế rượu Êtylic; rượu Mêtylic; rượu Alytic; Glyxêrin; Propandiol -1,2; rrươuụ Benzylic từ đá vôi và than đá . . .
  Nêu nguyên tắc chung để chuyển rượu từ bậc 1 thành bậc 2 và từ rượu bậc 2 thành bậc 3 ? Cho ví dụ minh hoạ
  Độ rượu là gì ? Cho ví dụ
  Bài 2. Cho các rượu có công thức là C3H8On
  Viết công thức cấu tạo của các rượu đó và gọi tên
  Viết phương trình phản ứng khi cho các rượu trên tác dụng với Na, CuO/t0, Cu(OH)2, HNO3, CH3COOH/H2SO4 đặc nóng  Bài 3: Cho sơ đồ biến hoá sau :
  A, B, C, . . . là ký hiệu của các chất vô cơ và hữu cơ. hoàn thành sơ đồ phản ứng. Biết A chứa 2 nguyên tử Cácbon
  Bài 4. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau :
  a) Propan-2-ol tác dụng với H2SO4 đặc ở 140oC.
  b) Metanol tác dụng với H2SO4 đặc tạo thành đimetyl sunfat.
  c) Propan-2-ol tác dụng với KBr và H2SO4 đun nóng.
  d) Ancol isoamylic tác dụng với H2SO4 đặc ở 180oC.
  Bài 9. Bằng phương pháp
   
  Gửi ý kiến