Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyên đề cụm đợt 2 năm 2011 - 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng
Ngày gửi: 09h:04' 22-03-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤM SỐ 1 CẤP TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/KH-CCMTH Võ Lao, ngày 17 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ CỤM SỐ 1 CẤP TIỂU HỌC
ĐỢT 2 NĂM HỌC 2011 - 2012

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-PGD&ĐT ngày 02/11/2010 của Trưởng Phòng GD&ĐT Văn Bàn về việc cử cán bộ quản lý trường phụ trách cụm trường;
Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/7/2011 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2011 và năm học 2011 – 2012;
Căn cứ Kế hoạch số 678/KH-PGD&DDT ngày 10/10/2011 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Văn bàn về việc tổ chức chuyên đề cấp Tiểu học năm học 2011 - 2012.
Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CCMTH ngày 25 tháng 2 năm 2012 của Cụm số 1 cấp tiểu học về tổ chức chuyên đề đợt 2 năm học 2011 – 2012.
Cụm số 1 cấp Tiểu báo cáo kết quả tổ chức chuyên đề đợt 2 năm học 2011 – 2012 với những nội dung sau:

I. Thuận lợi và khó khăn
1. Thuận lợi: Trong quá trình tổ chức hoạt động được sự chỉ đạo của chuyên viên Phòng GD&ĐT; Phòng GD&ĐT có văn bản chỉ đạo cụ thể làm cơ sở cho cụm hoạt động. Các đơn vị trường trong cụm có tinh thần đoàn kết cao, có trách nhiệm trong hoạt động chung. Hầu hết các trường đều có nhiều thuận lợi về chuyên môn như trình độ và năng lực của giáo viên, cơ sở vật chất, chất lượng học sinh, sự quan tâm của chính quyền đại phương. Đã có 6/7 trường đạt chuẩn quốc gia.
2. Khó khăn: Cơ sở vật chất các trường còn nhiều thiếu thốn nhất là các thiết bị hiện đại phục vụ sinh hoạt chuyên môn; có phân hiệu ở xa khó cho việc đi lại; Giáo viên chưa đồng đều về trình độ và năng lực cho nên còn khó khăn trong việc tiếp cận nội dung mới.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia
1. Thời gian: Chuyên đề tổ chức trong 2 ngày. Từ ngày 15 đến 16 tháng 3 năm 2012;
2. Địa điểm tổ chức: Trường tiểu học số 1 Võ Lao;
3. Thành phần:
Thành phần mời: Lãnh đạo Phòng (Trưởng phòng – đã dự cả 2 ngày); Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Thành phần tham gia: Theo kế hoạch đối tượng triệu tập là Hiệu trưởng, TTCM các trường.
III. Kết quả đạt được
1. Công tác tổ chức: Cụm đã họp bàn và có sự thống nhất cao của cán bộ quản lý các trường, có sự phê duyệt của Phòng GD&ĐT. Sau khi dự thảo kế hoạch các trường đã họp lấy ý kiến giáo viên của trường đóng góp cho chuyên đề về nội dung và hình thức tổ chức.
- Thành lập ban tổ chức gồm hiệu trưởng các trường.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết từng giờ để hoạt động
2. Những nội dung đã thực hiện: Chuyên đề cụm đợt 2 thực hiện các nội dung:
- Dự giờ, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chuyên môn mới
- Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ trưởng chuyên môn trong trường tiểu học
3. Số lượng tham gia: - Tổng số trường tham gia: 7/7 = 100%
- Tổng số cán bộ quản lý tham gia: 14/14 = 100%
- Thành phần đã về dự: Tổng số: Cấp tiểu học: 40. Thành phần cụm số 1, 2 trường tiểu học số 1, số 2 Sơn Thủy: 4 người. THCS (Theo yêu cầu của Trưởng phòng) có THCS Văn Sơn: 4.
4. Hình thức tổ chức:
Đối với sinh hoạt chuyên môn mới:
Bước 1: Dự 01 tiết Toán tại lớp 3A do cô Lê Hương Giang – Giáo viên trường tiểu học số 1 Võ Lao thực hiện
Bước 2: Cụm trưởng chủ trì rút kinh nghiệm theo hướng sinh hoạt chuyên môn mới, Trưởng phòng đóng vai trò là một giáo viên dự và tham gia thảo luận cùng nhà trường. Thời gian tổ chức trong buổi sáng ngày 15/3
Bước 3: Chuyên viên Phòng chủ trì thảo luận rút kinh nghiệm cho buổi sinh hoạt chuyên môn.
Đối với bồi dưỡng nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn:
Nghe Trưởng phòng nói chuyện chuyên đề theo kế hoạch của chuyên đề.

5.
 
Gửi ý kiến