Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Kiểm tra Hóa 9 (lần 4)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Hoàng Nam
  Ngày gửi: 07h:06' 04-04-2012
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 711
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Lý Thường Kiệt
  Lớp:
  Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN HÓA 9
  
  ĐỀ:

  Điểm
  A.TRẮC NGHIỆM: (3 đ)
  Câu 1: Kết luận nào sau đây không đúng?
  A. Chất béo là thành phần cơ bản trong thức ăn của người và động vật.
  B. Khi bị ôxyhóa, chất béo cung cấp năng lượng cho cơ thể ít hơn so với chất đạm.
  C. Trong công nghiệp, chất béo chủ yếu được dùng để điều chế glixerol và xà phòng.
  D. Để bảo quản mỡ không bị ôi trong không khí, người ta đun mỡ với một ít muối ăn.
  Câu 2: Chất béo là:
  A. Hỗn hợp nhiều trieste của glixerol và các axit béo.
  B. Hỗn hợp nhiều trieste của glixerol và các axit hữu cơ.
  C. Hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit hữu cơ đơn thức.
  D. Hỗn hợp nhiều este của glixerol và các ancol đơn thức.
  Câu 3: Thuốc thử nào sau đây không thể dùng để phân biệt 2 dung dịch axit và ancol etylic?
  A. Quỳ tím
  B. d.d Na2CO3
  C. d.d NaOH
  D. Mg
  
  Câu 4: Trong các chất sau đây, chất có tính chất tương tự axit axetic là:
  A. CH3- CHO
  B. HCOOH
  C. CH3- CH2OH
  D. CH3COOC2H5
  
  Câu 5: Hãy chọn những phương án có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo:
  A. Giặt bằng nước.
  B. Giặt bằng xà phòng.
  C. Tẩy bằng cồn 960 D. Tẩy bằng giấm.
  E. Tẩy bằng xăng.
  Câu 6: Axit axetic có tính axit vì trong phân tử có:
  A. Hai nguyên tử oxi.
  B. Nhóm – OH .
  C. Nhóm – OH và nhóm C = O. O
  D. Nhóm – OH kết hợp với nhóm C = O tạo thành nhóm – C
  OH


  Trường THCS Lý Thường Kiệt
  Lớp:
  Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN HÓA 9
  
  ĐỀ:

  B. TỰ LUẬN: (7đ)
  Bài 1: Cho 50 ml dung dịch ancol etylic 92o tác dụng với Na dư. Tính thể tích khí H2 sinh ra ở đ.k.t.c. Cho biết khối lượng riêng của ancol etylic và nước lần lượt là 1 g/ml và 0,8 g/ml.
  Bài 2: Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4%.
  a) Tính khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng.
  b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng.
  Bài 3: Trình bày phương pháp vật lý và hóa học để phân biệt 2 lọ chất lỏng riêng biệt đựng ancol etylic và benzen.
  BÀI LÀM:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
  Gửi ý kiến