Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các dạng bài tập tính khoảng cách

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://quyettien.tk
Người gửi: Chu Nguyễn Quyết
Ngày gửi: 18h:27' 05-04-2012
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 2562
Số lượt thích: 0 người
CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH KHOẢNG CÁCH
A. KIẾN THỨC CẦN NẮM:
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng
 trong đó H là hình chiếu của M trên a hoặc (P).
2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song
d(a,(P)) = d(M,(P)) trong đó M là điểm bất kì nằm trên a.
d((P),(Q) = d(M,(Q)) trong đó M là điểm bất kì nằm trên (P).
3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
( Đường thẳng ( cắt cả a, b và cùng vuông góc với a, b được gọi là đường vuông góc chung của a, b.
( Nếu ( cắt a, b tại I, J thì IJ được gọi là đoạn vuông góc chung của a, b.
( Độ dài đoạn IJ được gọi là khoảng cách giữa a, b.
( Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó với mặt phẳng chứa đường thẳng kia và song song với nó.
( Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song lần lượt chứa hai đường thẳng đó.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP:
Dạng 1: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau


Phương pháp: Dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b.
Cách 1: Giả sử a ( b:
( Dựng mặt phẳng (P) chứa b và vuông góc với a tại A.
( Dựng AB ( b tại B
( AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Cách 2: Sử dụng mặt phẳng song song.
( Dựng mặt phẳng (P) chứa b và song song với a.
( Chọn M ( a, dựng MH ( (P) tại H.
( Từ H dựng đường thẳng a( // a, cắt b tại B.
( Từ B dựng đường thẳng song song MH, cắt a tại A.
( AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Chú ý: d(a,b) = AB = MH = a(a,(P)).
Cách 3: Sử dụng mặt phẳng vuông góc.
( Dựng mặt phẳng (P) ( a tại O.
( Dựng hình chiếu b( của b trên (P).
( Dựng OH ( b( tại H.
( Từ H, dựng đường thẳng song song với a, cắt b tại B.
( Từ B, dựng đường thẳng song song với OH, cắt a tại A.
( AB là đoạn vuông góc chung của a và b.
Chú ý: d(a,b) = AB = OH.

Cho hình tứ diện OABC, trong đó OA, OB, OC = a. Gọi I là trung điểm của BC. Hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của các cặp đường thẳng:
a) OA và BC. () b) AI và OC. ()
Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a, SA ( (ABCD) và SA = a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:
a) SC và BD. () b) AC và SD. ()
Cho tứ diện SABC có SA ( (ABC). Gọi H, K lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC.
a) Chứng minh ba đường thẳng AH, SK, Bc đồng qui.
b) Chứng minh SC ( (BHK), HK ( (SBC).
c) Xác định đường vuông góc chung của BC và SA.(Gọi E = AH ( BC. Đường vuông góc chung của BC và SA là AE.)
ABCD cạnh bằng a, I là trung điểm của AB. Dựng IS ( (ABCD) và IS = . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, SD, SB. Hãy dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của các cặp đường thẳng:
a) NP và AC () b) MN và AP. ()
Dạng 2: Tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng, mặt phẳng,
Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song,
Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.


Phương pháp: Để tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng (mặt phẳng) ta cần xác định đoạn vuông góc vẽ từ điểm đó đến đường
 
Gửi ý kiến