Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề cương, đề thi ôn tập toán 6 kỳ 2-2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thúy Nga (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:02' 16-04-2012
  Dung lượng: 437.5 KB
  Số lượt tải: 1135
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6
  CÂU HỎI ÔN TẬP TOÁN 6 - KỲ I
  I) Phần lý thuyết
  A) Phần sốhọc kỳ 1 :
  Câu 1 : Viết tập hợp các số tự nhiên, số tự nhiên khác 0? số nguyên? Vẽ hình minh hoạ trên trục số?
  Câu 2 : Viết dạng tổng quát các tính chất của phép cộng, phép nhân các số nguyên?
  Câu 3 ; Định nghĩa luỹ thừa bậc n của số a ? Viết công thức tổng quát?
  Câu 4 : Viết các công thức về luỹ thừa?
  Câu 5: Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ?
  Câu 6 : Phát biểu và viết dưới dạng tổng quát tính chất chia hết của 1 tổng ?
  Câu 7 : Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9; 11; 25?
  Câu 8 : Thế nào là số nguyên tố? hợp số? cho ví dụ?
  Câu 9 :Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ?
  Câu 10: UCLN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm?
  Câu 11: BCNN của hai hay nhiều số là gì? Nêu cách tìm?
  B) Phần hình học kỳ 1 :
  Câu 1 : Thế nào là 1 đoạn thẳng, tia gốc O? Vẽ đoạn thẳng AB, Đường thẳng AB, tia AB?
  Câu 2 : Thế nào là 3 điểm thẳng hàng, vẽ 3 điểm A, B, C thẳng hàng, trong đó C nằm giữa hai điểm còn lại?
  Câu 3 : Khi nào có phép cộng đoạn thẳng ( AM + MB = AB) ?
  Câu 4 : Định nghĩa và tính chất của trung điểm đoạn thẳng?
  Câu 5 : Nêu các dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm, vẽ hình minh hoạ?

  CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – TOÁN 6
  C/ Phần số học kỳ 2 :
  Câu 1 : Các phép tính trong tập số nguyên.
  Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu? cho ví dụ?
  Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu?
  Quy tắc trừ hai số nguyên? Cho ví dụ?
  Bảng quy tắc dấu của phép nhân, phép chia hai số nguyên ?
  Câu 2 Phát biểu quy tắc dấu ngoặc?
  Câu 3 : Phát biểu quy tắc chuyển vế?
  Câu 4 : Quy tắc quy đồng mẫu số 2 phân số ?
  Câu 5 : Quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, khác mẫu?
  Câu 6 : Quy tắc nhân ,chia 2 phân số?
  Câu 7 : Quy tắc tìm một số khi biết giá trị phân số của nó?
  Câu 8 : Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước?
  Câu 9 : Quy tắc tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b?
  Câu 10 : Quy tắc tìm 1 số trong các phép toán ngược cộng- trừ, nhân – chia?

  D) Phần hình học kỳ 2 :
  Câu 1 : Hệ thức cộng góc( Khi nào thì )?
  Câu 2 : Các cách chứng tỏ tia nằm giữa hai tia? Vẽ hình minh hoạ
  Câu 3 : Định nghĩa tia phân giác của góc? Tính chất tia phân giác?
  Câu 4 : Thế nào là góc vuông , góc nhọn, góc tù?
  Câu 5 : Thế nào là 2 góc kề nhau, 2 góc phụ nhau?
  Câu 6 : Thế nào là 2 góc bù nhau ? 2 góc kề bù
  Câu 7 : Thế nào là đường tròn? Vẽ đường tròn tâm O, bán kính R= 3 cm. Dây cungCD, Đường kính AB?
  Câu 8 : Nêu cách vẽ tam giác ABC biết AB = 5cm, AC = 3 cm; BC = 6 cm?
  Câu 9 : Nêu cách vẽ tam giác ABC biết , AC = 3 cm; BC = 6 cm?
  Câu 10 : Nêu cách vẽ tam giác ABC biết , ; BC = 6 cm?  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
  MÔN: TOÁN 6-kỳ 2

  Năm học: 2011 – 2012
  A,Bài tập số học
  Dạng 1: Thứ tự thực hiện phép tính
  Bài 1: Thực hiện phép tính
  a, 5 + (–12) – 10 ; b, 25 – (–17) + 24 – 12
  c, 56: 54 + 23.22 – 225 : 152 c, (-5 – 3) . (3 – 5):(-3 + 5)
  e, 4.(13 – 16) – (3 – 5).(–3)2 f, 235 – (34 + 135) – 100
  Bài 2:
  1)Bỏ dấu ngoặc rồi tính
  a)(35 + 75) + (345 – 35 -75)
  b)(2002 – 79 + 15) – (-79 + 15)
  c)– (515 – 80 + 91) – (2003 + 80 - 91)
  2)Tính các
   
  Gửi ý kiến